» Eğitim Durumu

» Yayınlar

SCI-SSCI veya SCI Expanded Kapsamındaki Yayınları

 • Y. T. TOPÇU, T. TARLADAÇALISIR, M. M. SAPMAZ, A. Y. KARAMUSTAFAOGLU, H. Y. UZ, M. F. AKPOLAT, A. ÇERKEZKAYABEKIR, N. F. TURAN, N acetylcysteine counteracts oxidative stress and protects alveolar epithelial cells from lung contusion induced apoptosis in rats with blunt chest trauma, Journal of Molecular Histology, vol. 45, no. 4, pp. 463-471, 8, 2014
 • Vitamin Emodulates apoptosis and c-jun N-terminal kinase activation in ovarian torsion–detorsion injury (Haziran 2013)
 • Effects of Curcumin on Apoptosis and Oxidoinflammatory Regulation in a Rat Model of Acetic Acid–Induced Colitis: The Roles of c-Jun N-Terminal Kinase and p38 Mitogen-Activated Protein Kinase (Ocak 2013)
 • Y. T. TOPÇU, M. F. AKPOLAT, H. Y. UZ, G. Ö. KIZILAY, M. M. SAPMAZ, A. ÇERKEZKAYABEKIR, I. Ö. KURT, Effects of Curcumin on Apoptosis and Oxidoinflammatory Regulation in a Rat Model of Acetic Acid Induced Colitis The Roles of c Jun N Terminal Kinase and p38 Mitogen Activated Protein Kinase, Journal of Medicinal Food, vol. 16, no. 4, pp. 296-305, 4, 2013
 • Protective effect of sildenafil on liver injury induced by intestinal ischemia/reperfusion

Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler (Proceedings)

 • N-acetylcysteine counteracts oxidative stress and protects alveolar epithelial cells from lung contusion-induced apoptosis in rats with blunt chest trauma (Ağustos 2013)
 • Allopurinol ameloriates ischemia-reperfusion injury in ovarian torsion-detorsion subjected rats. (Ağustos 2013)

Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler

 • Asetik asit ile oluşturulan deneysel kolit modelinde curcuminin antiapoptotik etkisi: fosfo-c-jun n-terminal kinaz ve fosfo-p38 mitojen aktive eden protein kinazların rolü (Mayıs 2013)
 • Torsiyon-detorsiyon uygulanmış rat ovaryumlarında E vitamininin apoptozis ve c-jun n-terminal kinaz aktivitesi üzerine etkileri (Mayıs 2013)
 • Y. T. TOPÇU, M. F. AKPOLAT, H. Y. UZ, G. Ö. KIZILAY, M. M. SAPMAZ, A. ÇERKEZKAYABEKIR, I. Ö. KURT, Asetik asit ile olusturulan deneysel kolit modelinde curcuminin antiapoptotik etkisi fosfo c jun n terminal kinaz ve fosfo p38 mitojen aktive eden protein kinazlarin rolü, XXI. Ulusal (Uluslar arasi katilimli) Elektron Mikroskopi Kongresi, Mersin-TÜRKIYE

Yapılan Hakemlikler

 • Advanced oxidation protein products induce intestine epithelial cell death through a redox-dependent, c-jun N-terminal kinase and Poly(ADP-ribose) polymerase-1 mediated pathway (Ekim 2013)

Projeler

 • Yüksekögretim Kurumlari tarafindan destekli bilimsel arastirma projesi, Farelerde Streptozotosin ile olusturulan Alzheimer Modelinde Glikojen Sentaz Kinaz 3 GSK 3 inhibitörü TC G 24 ün ögrenme ve bellek üzerine etkisi, Baslangiç Tarihi: 15.02.2016, Bitis Tarihi : ,Kurumu: TRAKYA ÜNIVERSITESI, Devam Ediyor
 • Yüksekögretim Kurumlari tarafindan destekli bilimsel arastirma projesi, Deneysel Diabet Olusturulmus Siçanlarin Testis Dokularinda Jnk Ve Il 6 Iliskisinin Incelenmesi TÜBAP 2013 25, Baslangiç Tarihi: 25.02.2013, Bitis Tarihi : 25.02.2015,Kurumu: TRAKYA ÜNIVERSITESI, Tamamlandi
 • Deneysel akciğer kontüzyonunda N-asetil sistein ve metilprednizolonun apoptozis ve oksidoinflamatuar durum üzerine etkileri. TUBAP 2012-90
 • Ovaryum torsiyon-detorsiyon modelinde allopurinol ve E vitamininin apoptozis üzerine etkileri: p38 ve Jnk protein kinazlarının rolü. TUBAP 2011-121