» Eğitim Durumu

» Akademik Unvanlar

» Yayınlar

SCI-SSCI veya SCI Expanded Kapsamındaki Yayınları

 • Akgun Kostak M, Mutlu A, Bilsel A. Experiences of Nursing Students in Caring for Pediatric Cancer Patients. Asian Pac J Cancer Prev. 2014; 15 (5): 1955-1960. (Mayıs 2014)
 • Akgun Kostak M., Avci G. Hopelessness and Depression Levels of Parents of Children with Cancer. Asian Pac J Cancer Prev, 2013; 14 (11), 6833-6838. (Kasım 2013)
 • Akgun Kostak M, Ünsar S, Kurt S, Erol Ö. Attitudes of Turkish midwives and nurses working at hospitals towards people living with human immunodeficiency virus/acquired immune deficiency syndrome. International Journal of Nursing Practice 2012; 18: 437–444. (Eylül 2012)

Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

 • Akgun Kostak M,Unsar S, Kurt S, Demir M. Assessment of self-efficacy levels of health school students. HealthMED 2014; 8( 3):395-402. (Mart 2014)
 • Akgün Kostak M. Health Related Quality of Life. International Conference. Poster Presentation, Management and Education. 2:1, p: 211, 15-16 September 2006 Bulgaristan. (Mart 2006)

Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler (Proceedings)

 • Akgün Kostak M, Servet M. Yüksel M. Humor in Pediatric Nursing. 1st International Balkan Conference on Health Sciences, poster bildiri. Özet Kitabı. s.2. 14-16 May 2014, Edirne, Turkey. (Mayıs 2014)
 • Akgün Kostak M, Yüksel M, Servet M. Pet Therapy in Pediatric Nursing. 1st International Balkan Conference on Health Sciences, poster bildiri. Özet Kitabı. s.1. 14-16 May 2014, Edirne, Turkey. (Mayıs 2014)
 • Akgün Kostak M, Kocaaslan EN. Faculty of Health Science Students’ Perseption Levels of Emotional Abuse and Affecting Factors (Mayıs 2014)
 • Akgün Kostak M, Avcı G. Levels of Hopelessness and Depression of the Parents of Child with Cancer. The 1st International Clinical Nursing Research Congress. Poster presentation, p:145, 29 May-1 June 2012, İzmir. (Mayıs 2012)
 • Ünsar S, Akgün Kostak M, Kurt Sadırlı S, Erol Ö. Self-Actualization Levels of Turkish Nurses and Midwives. 1st International Congress on Nursing Education, Research & Practice, Absttract Book, p:370, 15-17 October 2009, Yunanistan. (Poster Presentation) (Ekim 2009)
 • Akgün Kostak M, Ünsar S, Kurt Sadırlı S, Demir M. Assesment of Self Efficacy Levels of School of Health Students in Turkey. 1st International Congress on Nursing Education, Research & Practice, Abstract Book, p:369, 15-17 October 2009, Yunanistan. (Poster Presentation) (Ekim 2009)
 • Kostak M. Perspective of a Nurse. 14th European Paediatric Rheumatology Congress, Abstract Book, p:12, September 5-9, 2007, İstanbul, Turkey. (Eylül 2007)
 • Akgün Kostak M. Health Related Quality of Life. International Conference. Poster Presentation, Management and Education. 2:1, p: 211, 15-16 September 2006 Bulgaristan. (Eylül 2006)
 • Akgün Kostak M, Savaşer S, Özdoğan H. Improving Quality of Life Scale of School With Juvenile Rheumatoid Arthritis 6-12 Years Old. XII. European Congress Annual Scientific Meeting of PRES. Poster Presentation, Clinical and Experimental Rheumatology. 23:3, 2005 ( Suppl.37), p: 85, 15-18 September 2005, France. (Eylül 2005)

Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

 • Temel M, Akgün Kostak M, Çelikkalp Ü.Çocuk Kanallarında Yayınlanan Çizgi Filmlerdeki Şiddetin Belirlenmesi. DEUHYO ED 2014;7(3):199-205. (Eylül 2014)
 • Akgün Kostak M, Kurt S, Süt N, Akarsu Ö, Ergül GD. Hemşirelik ve Sınıf Öğretmenliği Öğrencilerinin SağlıklıYaşam Biçimi Davranışları [Healthy Lifestyle Behaviors of Nursing and Classroom Teaching Students]. TAF Preventive Medicine Bulletin 2014 ;13(3):189-196. (Haziran 2014)
 • Akgün Kostak M. Hemşirelik ve ebelik öğrencilerinin çocuk sevme durumları, çocuk sağlığı ve hastalıkları hemşireliği dersinin çocuk sevme durumlarına etkisi ve etkileyen faktörler. Cumhuriyet Hemşirelik Dergisi 2013; 2(2):50-56. (Haziran 2013)
 • Akgün Kostak M., Aras T, Akarsu Ö. Hemşirelik öğrencilerinin klinik hemşirelerin eğitimlerine verdiği katkıya ilişkin görüşleri. Cumhuriyet Hemşirelik Dergisi 2012; 2:39-46. (Haziran 2012)
 • Akgün Kostak, M., Akarsu, Ö., Ergül, GD. Edirne Sağlık Yüksekokulu Öğrencilerinin Profili. Fırat Sağlık Hizmetleri Dergisi 2012;7(19): 39-59. (Haziran 2012)
 • Alparslan N, Akgün Kostak M. Enürezisli Çocuğa Yaklaşım. TAF Preventive Medicine Bulletin 2012: 11(5): 639- 646. (Mayıs 2012)
 • Akgün Kostak M., Zafer R. Kanserli Çocuklarda Beslenme Sorunları ve Hemşirelik Bakımı. Fırat Sağlık Hizmetleri Dergisi 2012; 7(21):19-34. (Ocak 2012)
 • İnal S, Akgün Kostak M. Yenidoğan yoğun bakım ünitelerinde ilaç uygulamaları ile ilgili hatalar ve çözüm önerileri. Yoğun Bakım Hemşireliği Dergisi 2011; 15(2): 72-76. (Haziran 2011)
 • Akgün Kostak M, Akan M. Terminal Dönemdeki Çocuğun Palyatif Bakımı.Türk Onkoloji Dergisi, 26(4):182-192, 2011. (Haziran 2011)
 • Ünsar S, Kostak MA, Kurt S, Erol Ö. Hemşirelerin Kendini Gerçekleştirme Düzeyleri ve Etkileyen Etmenler. Dokuz Eylül Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu E-Dergi, 4(1):2-6, 2011. (Mart 2011)
 • Akgün Kostak M, Dedeoğlu B. Marasmik Kwashiorkor’u Olan Bebeğin Hemşirelik Bakımı. Hemşirelik Forumu, 2010; 13:(1): 25-31, Temmuz-Ağustos-Eylül Sayısı, ISSN: 1301-9880. (Temmuz 2010)
 • Akgün Kostak M, Ünsar S, Kurt Sadırlı S. Hemşire ve Ebelerin AIDS’e Karşı Tutumlarının Belirlenmesi. İstanbul Üniversitesi Florence Nightingale Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi, 17:2, Haziran, s:76-86, 2009. (Haziran 2009)
 • Akgün Kostak M. Hemşirelik Bakımının Spiritüel Boyutu. Fırat Sağlık Hizmetleri Dergisi, 2007; 2(6) : 105-115. (Haziran 2007)
 • Akgün Kostak M. Çocuklarda Yaşam Kalitesinin Ölçülmesi. Hemşirelik Forumu Dergisi. Eylül-Ekim-Kasım-Aralık Sayısı, Sayfa: 69-71, 2006. ISSN: 1301-9880. (Eylül 2006)
 • Akgün Kostak M. Taşocak G. Juvenil Romatoid Artritli Çocuk Ailelerinin Eğitim Gereksinimleri. Hemşirelik Forumu Dergisi. Ocak-Şubat Sayısı, Sayfa: 41-47, 2006. ISSN: 1301-9880. (Ocak 2006)
 • Akgün Kostak M, Savaşer S. 6-12 Yaş Juvenil Romatoid Artritli Çocuklar İçin Okul Yaşam Kalitesi Ölçeği ( JRA-OYKÖ)’nin Geliştirilmesi. Hemşirelik Forumu Dergisi 2005. Mayıs-Haziran Sayısı, S. 1-8. ISSN: 1301-9880. (Mayıs 2005)
 • İnal S, Akgün Kostak M. Hastanede Yatan Çocukta Terapötik İletişim. Atatürk Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi. Cilt: 6, Sayı: 2, Sayfa: 67-76, 2003. (Haziran 2003)

Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler

 • Akgün Kostak M. Romatizmal Hastalıklarda Kadın Olmak (Ekim 2014)
 • Zihinsel Yetersiz Çocukların Aile Yükü, Özbakım Becerileri, Annelerinin Yaşam Doyumu ve Etkileyen Faktörler (Ekim 2014)
 • Hemşirelik Eğitiminde Mesleki Beceri Laboratuarının Önemi (Ekim 2014)
 • Hemşirelik öğrencilerinin engelli bireylere yönelik tutumlarının incelenmesi (Mayıs 2014)
 • Sitotoksik ilaçları hazırlayan hemşirelerin maruziyetlerinin incelenmesi (Mayıs 2014)
 • Babaların Doğum Sonu Dönemde Ebeveynlik Davranışları ve Etkileyen Faktörler (Nisan 2014)
 • Tip 1 diyabetli adolesanların özbakım gücü, diyabet kontrolü ve etkileyen faktörler (Ekim 2013)
 • Yenidoğan Ünitelerinde Çalışan Hemşirelerin İşlemsel Ağrıyı Azaltmak için Kullandıkları Yöntemler. 4. Ulusal Pediatri Hemşireliği Kongresi Kongre Kitabı, Poster Bildiri 65, s. 131-132. 22-25 Mayıs 2013, Adıyaman. (Mayıs 2013)
 • Bir Üniversite Hastanesi Çocuk Kliniklerinde Verilen Bakımın Aile Merkezli Bakım Yönünden İncelenmesi (Mayıs 2013)
 • Akgün Kostak M. Pediatrik Hastalarda Risk Değerlendirme: Pediatrik Hastalarda Enfeksiyon Riskinin Değerlendirilmesi. 35. Pediatri Günleri ve 14. Pediatri Hemşireliği Günleri, s. 233-236, 9-12 Nisan 2013, İstanbul. (Nisan 2013)
 • Öğrencilerin Hemşirelik Mesleğinde Tükenmişlik ile İlgili Düşünceleri ve Deneyimleri (Nisan 2013)
 • Hemşirelik Öğrencilerinde Tükenmişlik ve Tükenmişlikle Başetme (Nisan 2013)
 • Kadınlarda Kariyer Engelleri: Cam Tavan Sendromu (Nisan 2013)
 • Öğrencilerin “Cam Tavan Sendromu Hakkında Görüşlerinin Değerlendirilmesi (Nisan 2013)
 • 1-6 Yaş Çocuk Ebeveynlerinin Oyuncak Güvenliği Konusundaki Bilgi Düzeyleri ve Uygulamaları (Kasım 2012)
 • Çocuk Kanallarında Yayınlanan Çizgi Filmlerdeki Şiddetin Belirlenmesi (Ekim 2012)
 • Sağlık Kurumuna Ateş Şikayeti ile Başvuran Ebeveynlerin Ateş Hakkında Bilgi Düzeyleri, Evde Yaptıkları Uygulamalar ve Etkileyen Faktörler (Nisan 2012)
 • Çocuğu Pediatri Servislerinde Yatan Ebeveynlerin Erkek Hemşireler Hakkındaki Düşünceleri (Nisan 2012)
 • Annelerin Doğum Sonu Dönemde Ebeveynlik Davranışları ve Etkileyen Faktörler (Nisan 2012)
 • Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Dersinin Hemşirelik ve Ebelik Öğrencilerinin Çocuk Sevme Durumlarına Etkisi (Nisan 2012)
 • Cerrahi Girişim Planlanan Çocuk Ebeveynlerinin Anksiyete Düzeyleri (Ekim 2011)
 • Çizgi Filmlerdeki Şiddet ve Çocuk (Eylül 2011)
 • Bebeği Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesinde Yatan Annelerin Anne Sütünü Sağma, Saklama ve Arttırıcı Yöntemler Hakkındaki Bilgi ve Uygulamaları (Eylül 2011)
 • Kanserli Çocuk Annelerinin Kanserli Çocuk Beslenmesi Hakkındaki Bilgileri, Sorunları ve Yaptıkları Uygulamalar (Eylül 2011)
 • 0-3 Yaş Çocuğu Olan Annelerin Çocuk Bakımında Uyguladıkları Geleneksel Yöntemler ve Etkileyen Faktörler (Eylül 2011)
 • Hemşirelik Öğrencilerinin Kanıta Dayalı Hemşirelik Uygulamaları Hakkındaki Bilgi ve Düşüncelerinin Belirlenmesi (Nisan 2011)
 • Hemşirelik Öğrencilerinin Gözünden Klinik Hemşirelerin Eğitimlerine Katkı Sağlama Durumlarının Değerlendirilmesi (Nisan 2011)
 • Akgün Kostak M. Yenidoğanda Parenteral Beslenme. 54. Türkiye Milli Pediatri Kongresi. 9. Milli Çocuk Hemşireliği Kongresi. 20-24 Ekim 2010, Antalya. (Ekim 2010)
 • 0-12 Aylık Bebeği olan Annelerin Pişik Gelişimini Önleme ve Bakımı ile ilgili Uygulamaları ve Etkileyen Faktörler (Ekim 2010)
 • Hemşire ve Ebelerin Maneviyat ve Manevi Bakıma İlişkin Düşünceleri (Mayıs 2010)
 • Doğum Yapan Anneleri Emzirme Tutumlarının Değerlendirilmesi (Nisan 2010)
 • Hemşirelik ve Sınıf Öğretmenliği Öğrencilerinin Sağlıklı Yaşam Biçimi Davranışları (Nisan 2010)
 • Üniversite Gençliğinin Evliliğe Bakışı (Nisan 2010)
 • Adolesanlarda Obesite ve Hemşirelik Bakımı (Kasım 2009)
 • Terminal Dönemdeki Çocuğun Palyatif Bakımı (Kasım 2009)
 • Bebeği Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesinde Yatan Anne ve Babaların Kaygı Düzeyleri (Kasım 2009)
 • Akgün Kostak M. Juvenil Romatoid Artritli Bir Hemşirenin Gözüyle Hastalık Deneyimi. Romatoloji Hemşireliği Kurs Programı. X. Ulusal Romatoloji Kongresi, Kongre Kitabı, RAED Dergisi 1:1, s: 7, 30 Ekim- 3 Kasım 2009, Antalya. (Ekim 2009)
 • Enürezisli çocuğa yaklaşım (Ekim 2009)
 • Kanserli Çocuklarda Beslenme Sorunları ve Hemşirelik Yaklaşımı (Ekim 2009)
 • Juvenil Idiopatik Artritli Çocuklarda Yaşam Kalitesi: Bir Kamp Etkinliği (Ekim 2009)
 • Edirne Sağlık Yüksekokulu Öğrencilerinin Profili (Haziran 2009)
 • Marasmik Kwashiorkoru Olan Bebekte Hemşirelik Bakımı (Haziran 2009)
 • Juvenil İdiopatik Artritli Çocuklarda Aile Eğitimi: Olgu Sunumu (Ekim 2008)
 • Akgün Kostak M, Ünsar S, Kurt Sadırlı S. Determination of Midwives’ and Nurses Attitudes to Aids. 4. Uluslararası 11. Ulusal Hemşirelik Kongresi Kitabı, Sözel Bildiri, s:74, 5-8 Eylül 2007, Ankara. (Eylül 2007)
 • Sağlık Yüksekokulu Öğrencilerinin Bekaret Kontrolüne İlişkin Görüşlerinin Belirlenmesi (Haziran 2007)
 • Sağlık Yüksekokulu Öğrencilerinin Kontrol Odağı Algılama Düzeylerinin Değerlendirilmesi (Haziran 2007)
 • Hemşirelerin Lisansüstü Eğitim Hakkındaki Görüş ve Düşünceleri (Haziran 2007)
 • 6-12 Yaş Juvenil Romatoid Artritli Çocuklar İçin Okul Yaşam Kalitesi Ölçeğinin Geliştirilmesi (Eylül 2004)
 • Hemşirelik Bakımında Spiritüalizm (Nisan 2004)
 • Mitoloji ve Hemşirelik (Mayıs 2003)
 • Juvenil Romatoid Artritli Çocuk Ailelerinin Eğitim Gereksinimleri (Eylül 2001)

Ulusal Konferans ve Sempozyumlar

 • Akgün Kostak M. Romatoloji Hemşireliği: Romatoid Artrit Olgu Yönetimi: Hasta gözüyle Romatoid Artrit. 1. Ege İç Hastalıkları Hemşireliği Sempozyumu, s.3, 6 - 8 Mart 2014 , İzmir. (Mart 2014)
 • Akgün Kostak M. Edirne’deki Hemşirelerin Sorunları ve Çözüm Önerileri, Hemşirelik Haftası Etkinliği (Mayıs 2013)
 • Akgün Kostak M. Yenidoğan Ünitesinde Çağdaş Hemşirelik Bakımının Özellikleri ve Önemi. 3. Yenidoğan Yoğun Bakım Hemşireliği Sempozyumu, 1 Ekim 2010, Edirne. (Ekim 2010)

Yazılan Ulusal Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler

 • İlhan S.E., Ünsar S., Kostak M., Koç Z., Sançar B., İlhan H. Sağlık Bilimleri Sözlüğü. Ed: İlhan S.E., Sançar B. 1. Baskı, Alter Yayıncılık, 2013. (Ocak 2013)

Yönetilen Yüksek Lisans Tezleri

 • Zihinsel Yetersiz Çocukların Aile Yükü, Özbakım Becerileri, Annelerinin Yaşam Doyumu ve Etkileyen Faktörler (Ocak 2014)

Üye Olunan Kurum ve Kuruluşlar

 • Türk Hemşireler Derneği Çocuk Hemşireleri Derneği Florence Nightingale Mezunları Derneği Romatoloji Hemşireliği Derneği HEMED (Hemşirelik Eğitimi Derneği)

Projeler

 • Hemşirelik Eğitiminde Mesleki Beceri Laboratuarının Önemi (Haziran 2014)
 • Zihinsel Yetersiz Çocukların Aile Yükü, Özbakım Becerileri, Annelerinin Yaşam Doyumu ve Etkileyen Faktörler (Şubat 2014)
 • Doğum, Kadın ve Çocuk Sağlığına İlişkin Psikomotor Becerilerin Geliştirilmesinde Mesleki Beceri Laboratuarının Önemi (Aralık 2013)

Ödüller

 • Poster Bildiri İkincilik Ödülü, Mutlu A, Vatansever C, Denler E, Akgün Kostak M, Kurt S. Öğrencilerin “Cam Tavan Sendromu” Hakkında Görüşlerinin Değerlendirilmesi. 12. Hemşirelik Öğrencileri Kongresi, 19-21 Nisan 2013, Konya. (Nisan 2013)
 • En İyi Sözel Bildiri Üçüncülük Ödülü. Kostak MA, Canbaz A, Yılmaz G. Annelerin Doğum Sonu Dönemde Ebeveynlik Davranışları ve Etkileyen Faktörler. 34. Pediatri Günleri ve 13. Pediatri Hemşireliği Günleri, 3-6 Nisan 2012, İstanbul. (Nisan 2012)
 • En İyi Sözel Bildiri 3.lük Ödülü. Zafer R., Kostak MA.Cerrahi Girişim Planlanan Çocuk Ebeveynlerinin Anksiyete Düzeyleri. 55. Milli Pediatri Kongresi, 10. Milli Çocuk Hemşireliği Kongresi, 12-16 Ekim 2011. (Ekim 2011)

» Verdiği Dersler

Büyüme ve Gelişme

Çocuk Acil Hemşireliği

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği

Yenidoğan Hemşireliği