» Eğitim Durumu

» Akademik Unvanlar

» Akademik ve İdari Görevler

» İş Tecrübesi

» Yayınlar

Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

 • Aslan M., Karaaslan A., Yildiz A., Doğan F., Evirgen H. (2016) Hemşirelerde İş Yükü ve Az Bakım Verme: Yeterince Dikkate Alıyor muyuz? International Journal of Caring Sciences, 9(2), 596-602. (Mayıs 2016)
 • Aslan, M. , Karaaslan, A. , Selcuk, S. (2015). 'Hemşirelerde Örgütsel Sosyalizasyon Düzeyleri' Technology, International Science Index 101, International Journal of Social, Behavioral, Educational, Economic, Business and Industrial Engineering, 9(5), 1761 - 1765.

Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler (Proceedings)

 • Aslan M., Karaaslan A. (2015). The Perspective of Using Maiden Name: A Sample of Konya-Turkey, ICEDI 2015 : XIII International Conference on Equality, Diversity and Inclusion London, United Kingdom, May 25 - 26, 2015 (Mayıs 2015)
 • Aslan M., Karaaslan A. (2015). Organizational Socialization Levels in Nurses. ICNM 2015 : XIII International Conference on Nursing Management, London, United Kingdom, May 25 - 26, 2015. (Mayıs 2015)
 • Aslan M. ve A. Yıldırım, “Contextual Performance Levels of Nurses Who Work at Hospitals and Related Factors”, 6th International Conference on Quality in Healthcare, Accreditation and Patient Safety, April 18–21, Antalya, Turkey, 53-54, 2012. (Nisan 2012)
 • Aslan, Ş. ve M. Aslan, “An Investigation of Nurses’ Opinions Regarding Whistle-Blowing Behavior”, 6th International Conference on Quality in Healthcare, Accreditation and Patient Safety, April 18–21, Antalya, Turkey, 68, 2012. (Nisan 2012)

Uluslararası Konferans ve Sempozyumlar

 • Aslan M., Yildiz A. Hemşirelerde karşılıklı bağımlılık, 20. International Nursing Research Conference, 15-18 Nov. 2016, Coruna, Spain. (Kasım 2016)

Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

 • Aslan, M. ve M. Yavuz “Selçuk Üniversitesi Genel Cerrahi Kliniğinde Tıbbi Hizmetlerin Kullanım Uygunluğunun Değerlendirilmesi”, Hacettepe Sağlık İdaresi Dergisi, 14(2), 151–183, (2011).

Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler

 • Aslan, Ş., Ş.A.Toygar, D. Akarçay, M. Aslan, ”Hastanelerde Dış Kaynak Kullanımı ve Örgütsel Davranışla İlişkileri”, 5. Ulusal Sağlık ve Hastane İdaresi Kongresi, 13-15 Ekim, 2011 (Ekim 2011)
 • Aslan M., M. Yavuz, “Selçuk Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Kliniğinde Tıbbi Hizmetlerin Kullanım Uygunluğunun Değerlendirilmesi”, 3. Uluslararası- 10. Ulusal Hemşirelik Kongresi, İzmir, 7-10 Eylül, 2005. (Eylül 2005)
 • Aslan M., Ş. Kurşun, M. Yavuz, A. Dramalı, “Hastanede Çalışan Sağlık Personelinde Kesici Delici Alet Yaralanmalarının İncelenmesi”, 4. Ulusal Cerrahi ve Ameliyathane Hemşireliği Kongresi, Kuşadası , 22-26 Ekim, 2003. (Ekim 2003)

Yazılan Ulusal Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler

 • Aslan M. (2014). Ücret Yönetimi. Ü. Tatar Baykal, E. Ercan Türkmen (Ed.).Hemşirelik Hizmetleri Yönetimi (s. 551-567).İstanbul:Akademi Basın ve Yayıncılık (Ocak 2014)

» Verdiği Dersler

Girişkenlik

Hemşirelikte Öğretim

Hemşirelikte Yönetim

İnsan Kaynakları Yönetimi

Liderlik