» Eğitim Durumu

» Akademik Unvanlar

» İş Tecrübesi

» Yayınlar

Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

 • Capital Structure Determinants in Financial Institutions:Turkish Banking System, Gazi Üniversitesi, İ.İ.B.F Dergisi
 • Effects of Economic Indicators on Employment Phenomena. Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 34(1), 93-116. (Yayın No: 2021174)
 • Gompertz–Makeham parameter estimations and valuation approaches: Turkish life insurance sector, European Actuarial Journal, 5(2), 447-468., Doi: 10.1007/s13385-015-0110-y (Yayın No: 2018833)
 • Aktüeryal Değerlemede Net Prim ve Ödenmiş Tazminat Yönteminin Karşılaştırılması. Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi (12), 123-136. (Yayın No: 2021696)
 • Economic impact of tourism demand: evidence from Turkey. Anatolia, 24(3), 484-488, Doi: 10.1080/13032917.2013.781045 (Yayın No: 2017470)
 • Factors Affecting Consumption Behaviors of Consumers in Turkey. Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi(35), 177-184. (Yayın No: 2017916)
 • Sigorta Sektöründe Değerleme Yaklaşımı: Net Prim Değerleme Yöntemi Ve Sermayeleşme Düzeyi, Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi(18) (Yayın No: 2020271)
 • Analysis of Asset / Liability Structure of Banks Operating in Turkey. Gaziantep University Journal of Social Sciences, 11(4) (Yayın No: 2019348)
 • Aktüeryal Değerlemede Markov Yaklaşımı, Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 14(2), 301-314. (Yayın No: 2020529)

Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler (Proceedings)

 • The Common Effects of Inflation and Output Growth Uncertainty on Turkish Economy, The 10th International Days of Statistics and Economics, Prague
 • Effects of Inflation Uncertainty on Growth, Monetary and Fiscal Policy. 16th International Symposium on Econometrics, Operations Research and Statistics, Edirne
 • Türkiye’de Canlı Kesme Çiçek Ticaretinin Talep Tahminin Yapılması. 15th International Symposium on Econometrics, Operations Research and Statistics, Isparta.
 • Türkiye’de Enflasyon Belirsizliğinin Enflasyon, Büyüme, Faiz Oranı ve Döviz Kuru Üzerine Etkileri. Internatıonal Conference on Eurasian Economies, Skopje

» Verdiği Dersler

Ekonometrik Yöntemler

Uygulamalı Ekonometri

Zaman Serileri Analizi