» Eğitim Durumu

» Akademik Unvanlar

» Akademik ve İdari Görevler

» Yayınlar

Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

 • “İletişim Ortamında Türkçe ve Din Dilinin Serüveni”, Akademik Araştırmalar Dergisi, yıl 14, sayı 60 (İstanbul 2014), s. 69-94
 • “İletişimin Gelişme Evreleri”, Dil ve Edebiyat Araştırmaları Dergisi, sayı 7, kış 2013, s. 181-221
 • “Divan Edebiyatında Şiir-Şuur İlişkisi”, Akademik Araştırmalar Dergisi, yıl 14, sayı 52 (İstanbul 2012), s. 55-69
 • “İletişim Açısından Dinî Değerlerin Toplum Hayatındaki Yeri -Türkiye Özelinde-”, Akademik Araştırmalar Dergisi, yıl 13, sayı 49, (İstanbul 2011), s. 213-244.

Yazılan Ulusal Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler

 • İslâm’da İletişim Kültürü, İstanbul: Hayat Yayınları, 2013
 • Ailede İletişim, İstanbul: Elit Yayınları, 2007
 • Mesnevî’den Seçmeler, İstanbul: Bilge Kültür Sanat Yayınları, 2005
 • Eğitimde İletişim Dili, İstanbul: Bilge Kültür Sanat Yayınları, 2002; İstanbul: Nesil Yayınları, 2004
 • Dinde İletişim Dili, İstanbul: Nesil Yayınları, 2004.
 • İletişimde İnsan Dili, İstanbul: Bilge Kültür Sanat Yayınları, 2002.
 • Eğitim Düşüncesi ve İletişim Kültürü, İstanbul: Bilge Kültür Sanat Yayınları, 2002 (İdeal Eğitim adıyla 2. baskı, İstanbul: Nesil Yayınları, 2006).
 • Sultan Ahmed Divanının Tahlili, İstanbul: Kitabevi,1999
 • İletişim ve Dil, Ankara: Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları,1998
 • Bir de Böyle Düşünsek, İstanbul: İklim Yayınları, 1996
 • Sultan Ahmed ve Divanı, İstanbul: Akşemseddin Vakfı Yayınları, 1994
 • Halimiz Bir Lisan, İstanbul: İklim Yayınları, 1987

» Verdiği Dersler

Genel İşletme

Halkla İlişkiler