» Eğitim Durumu

» Akademik Unvanlar

» İş Tecrübesi

» Yayınlar

SCI-SSCI veya SCI Expanded Kapsamındaki Yayınları

  • Ulucak Höyük’ten Tunç Çağı Sonrasına Ait Seramikler (Mayıs 2014)
  • “The Assessment of the 4th Century B.C. Finds from Three Wells Uncovered at Clazomenae HBT (Hamdi Balaban Tarlası) Sector”, OLBA XX (2012), 119-164. (Mayıs 2012)

Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler (Proceedings)

  • "Some observations on the Black-Glazed Pottery from Klazomenai" 16th SOMA Florence 2012 – Identity and Connectivity. (Mart 2012)

Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

  • “Klazomenai Kazıları Işığında İnce Kuşaklı Kaseler Üzerine Bazı Gözlemler”, ADerg XV, 63-77.

Yazılan Ulusal Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler

  • “Klazomenai Kazıları Işığında Yerel Üretim Siyah Firnisli Cup-Skyphoslar Üzerine Bazı Gözlemler”, Işık Şahin (ed.), İsmail Fazlıoğlu Anı Kitabı, Edirne, 2012, 115-124. (Mayıs 2012)

» Verdiği Dersler

Frig-Lidya Arkeolojisi

Geometrik ve Arkaik Dönem Seramiği

Hellenistik Dönem ve Roma Dönemi Seramiği

Klasik Dönem Seramiği