» Biyografi

1965 yılında  Of'ta doğdu. 1982 yılında Taşhan Lisesi'nden mezun oldu. 1986 yılında İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü'nden mezun oldu.  1991 yılında Marmara Üniversitesi Yeniçağ Tarihi Bilim Dalı'nda Yüksek lisans, 1998 yılında Doktora öğrenimini tamamladı. 2008 yılında Yeni ve Yakınçağ Doçenti ünvanını aldı. 2013 yılında Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Yeniçağ Tarihi Anabilim Dalı Profesör kadrosuna atandı.
1987-1992 yılları arasında Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü Osmanlı Arşivi Daire Başkanlığı'nda Uzman Yardımcısı olarak görev yaptı. 1992 yılında Trakya Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümüne Araştırma Görevlisi olarak naklen atandı. Trakya Üniversitesi'nde 1998-2008 yılları arasında Yardımcı Doçent, 2008-2013 yılları arasında doçent olarak görev yaptı. 2013 yılında Profeför ünvanını aldı.

» Eğitim Durumu

» Akademik Unvanlar

» Akademik ve İdari Görevler

» Yayınlar

Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

 • “17. ve 18. yüzyıllarda Karadeniz’deki Şehirlerden Donanma için Peksimet Tedariki”, CIEPO Osmanlı Öncesi ve Osmanlı Araştırmaları Uluslararası Komitesi XVII. Sempozyumu Bildirileri, Trabzon 2011, s. 433-440. (Eylül 2011)
 • “Edirne Sarayı İle İlgili Osmanlı Arşiv Belgeleri”, Balkan Ülkeleri Arşiv Kaynaklarında Edirne Uluslararası Sempozyumu, 21-23 Ekim 2010, Edirne 2011, s. 147-157. (Ekim 2010)

Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler (Proceedings)

 • Fatih Döneminde Ateşli Silahlar”, I. Uluslararası Hünkâr'a Vefâ Sempozyumu, 1 Mayıs 2013, Gebze. (Mayıs 2013)
 • “Gelibolu Baruthanesinin Bölge Ekonomisine Katkısı”, Uluslararası Gelibolu Sempozyumu, 9- 10 Mayıs 2013 Çanakkale.
 • “XV. Yüzyılda Havsa Kazası’nda Yerleşme ve Nüfus”, Sokullu Mehmed Paşa ve Havsa Sempozyumu, 26-27Nisan 2013 Edirne.
 • “Osmanlı Döneminde Delvine Vakıfları”, I. Uluslararası Balkanlarda Dil, Kültür ve Medeniyet Sempozyumu, Tiran /Arnavutluk, 8-10 Nisan 2010. (Nisan 2010)

Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

 • , “Osmanlı Döneminde Delvine Vakıfları”, Vakıflar Dergisi, S. 36, Ankara, Aralık 2011, s. 1-24. (Aralık 2011)

Ulusal Konferans ve Sempozyumlar

 • Evliya Çelebi’nin Edirne Hakkında Verdiği Bilgilerin Değerlendirilmesi, Doğumunun 500. Yılında Bir Seyyah’ın İzleri Evliya Çelebi Sempozyumu 25-26 Mart 2011. (Mart 2011)

Yazılan Ulusal Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler

 • “XVII. Yüzyılda Edirne”, Evliya Çelebi’nin Şehirleri, Ed. Zekeriya Kurşun, Coşkun Yılmaz, İstanbul 2013, s. 123-128.
 • “Hersekzade Ahmet Paşa ve Keşan Vakıfları”, Hersekzade Ahmet Paşa Camii’nin 500. Yıldönümü Kutlama Etkinlikleri (15 Nisan 2011), Edirne 2011, s. 3-8. (Temmuz 2011)
 • XV. Ve XVI. Yüzyıllarda Gelibolu’da Ulemanın Ekonomik Durumu”,Yücel Dağlı Anısına, İstanbul 2011, s. 457-459.

» Verdiği Dersler

Osmanlı Diplomatiği (SEÇ) II

Osmanlıca (Tarihi Metinler) IV

Osmanlıca II