» Eğitim Durumu

» Akademik Unvanlar

» Akademik ve İdari Görevler

» Yayınlar

SCI-SSCI veya SCI Expanded Kapsamındaki Yayınları

 • Çakır, H.K., Ovalı, P.K., “Analysis of Sustainability of The Railway Transport in The Thrace Subregion Under The Extent of Ecological Tourism”, Journal of Environmental Protection and Ecology (JEPE), Vol:9, No:3, p: 643-651, Greece, 2008
 • Sazak, Ş., Çakır, H.K.; “The Motives Underlying The Behaviour of The Agent in Determination of The City Form”, Journal of Environmental Protection and Ecology (JEPE), Vol: 3, No 3, p: 556-562, Greece, 2002

Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

 • Oymael, S., Çakır, H., K., Fidan, Y., Ekinci, C. E.; “Tarihi Kentsel ve Mimari Mekanların Gelişiminde Rol Alan Etkenlerin İrdelenmesi”, E-Jurnal of New World Sciences Academy, ISSN: 1308-7320, 4C0127,6, (4), p: 889-896, 2011 (Temmuz 2010)

Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler (Proceedings)

 • Çakır, H. K., Arabulan S., Delibaş N., "Kamusal Yeşil Alanların Yapısal Olarak Sınırlandırılması", IX. Uluslararası Sinan Sempozyumu, Edirne, 2015, s:181-188 (Nisan 2015)
 • Ovalı, P. K., Çakır, H. K., Dubova, A., “Sürdürülebilir Kent Planlamasında Tarihi Konut Alanlarının Ekolojik Yaklaşımlar Yönünden Değerlendirilmesi: Kosova-Gilan Kenti Örneği”, 1.Uluslararası Kentsel Planlama-Mimarlık-Tasarım Kongresi, UPAD 2014, s: 229-243, Kocaeli, 2014 (Mayıs 2014)
 • Arabulan, S., Çakır, H. K., Atik, D.; “Sınır Kentlerde Dönüşüm’ün Tartışılması”, 1.Uluslararası Kentsel Planlama-Mimarlık-Tasarım Kongresi, UPAD 2014, s: 229-243, Kocaeli, 2014 (Mayıs 2014)
 • Çakır, H. K.; Arabulan, S.; Atik, D., "Yaşanamayan Yaşam Alanları", Proceedings of the 8th International Symposium On Sinan (Farkındalık-Awareness), ISBN: 978-975-374-159-0, Trakya Üniversitesi Yayın No: 144, 25-26 April 2013, pp: 189-196, Edirne (Nisan 2013)
 • Cihantimur, A. I., Sezer, F. Ş., Çakır, H., K. Arabulan, S.; “Effects of Spatial Transformation to the Urban Life: Edirne/Turkey as a Case”, 24 th International Building & Life Congress, 05-07 April 2012, Bursa, 587-593 (Nisan 2012)
 • Oymael, S., Kıran Çakır, H., Sallı Bideci, Ö.; “Geleneksel Mimari Uygulamaların Yorumlanması”, 6th International Advanced Technologies Symposium (IATS’11), 16-18 May 2011, Elazığ, 75-80 (Mayıs 2011)
 • Ovalı, K., P., Çakır, H., K.; “Aktif Sistemlerin Eğimli Çatı Bileşeni Olarak Kullanılma(-ma)sına İlişkin Yasal Düzenlemeler”, Uluslararası Ekolojik Mimarlık ve Planlama Sempozyumu, 22-25 Ekim 2009, Antalya, s: 71-75 (Ekim 2009)
 • Atik, D., Çakır, H., K.; Benian, E.; “The Importance of City Image Elements Through Recognazing And Introducing of Cities: Edirne Example”, Trakia Journal of Sciences, Volume 7, Suppl. 2, International Scientific Conferance, Yambol, Bulgaria, 2009, pp: 246-251
 • Benian, E., Atik, D., Çakır, H., K.; “Interpratation of Culture Through Housing Formations”, Trakia Journal of Sciences, Volume 7, Suppl. 2, International Scientific Conferance, Yambol, Bulgaria, 2009, pp: 241-245
 • Özenç, A., Çakır, H., K.; “Enerji Tüketiminde Isı Yalıtımının Önemi: Edirne Örneği”, 3. Uluslararası Sinan Sempozyumu, 12-13 Nisan 2007, Edirne, s: 173-178 (Nisan 2007)
 • Çakır, H., K., Atik, D., Oğuzhan, A.; “Edirne’de Konut Alanlarının Verimli Kullanıl(ama)masına İlişkin Bir İrdeleme”, 3. Uluslararası Sinan Sempozyumu, 12-13 Nisan 2007, Edirne, s: 61-66 (Nisan 2007)
 • Sirel, Ü., Sirel, A., Çakır, H.K.; “Edirne Planlaması Bağlamında Yeni Saray ve Ermeydanı”, Uluslararası II. Tarihi Kırkpınar Sempozyumu, 02-04 Temmuz 2006, s: 9-10, Edirne (Temmuz 2006)
 • Akansel, S., Çakır, H.K.; “Edirne-Kaleiçi”, 1st International Symposium on Architect Sinan, 11th-12th April 2005, p: 1-15, Edirne (Nisan 2005)

Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

 • Coşgun, N., Çakır, H.K., “Mimari Tasarım Ürününe Yapım Ve Kullanım Sürecindeki Uygulamaların Etkileri: Edirne Belediye İşhanı Örneği”, Güney Marmara Mimarlık, Mimarlar Odası Bursa Şubesi Yayını, sayı 24, s.34-39, Şubat, 2007 (Şubat 2007)
 • Zeybekoğlu, D., Çakır, H.K., Özenç, A.; “Edirne’deki Su Terazilerinin Analizi”, Trakya Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi, Cilt 8, Sayı 1, 2007, Edirne, s: 29-33
 • Bozdoğan, M., Çakır, H.K., Özkan, S.,; “Edirne Türbelerinin Mekansal Analizi”, Trakya Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi, Cilt 7, Sayı 1, s: 23-31, 2006, Edirne
 • Sirel, A., Çakır, H.K., “Edirne Tarihi Kent Merkezinde Tahtakale Caddesi ve Yakın Çevresi”, Mimarist Dergisi, Sayı: 17, Güz 2005, s: 79-84, İstanbul
 • Akansel, S., Çakır, H.K.; “Kültürel Mirasın Korunmasına Bir Örnek: Edirne Tarihi Gar Binası”, Yapı Dergisi, Nisan 269, s: 82-84, 2004, İstanbul

Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler

 • Çakır, H.K., Özenç, A.; Kentsel Dış Mekanlarda Kullanılan Aydınlatma Elemanlarının İrdelenmesi: Edirne Örneği”, III. Ulusal Aydınlatma Sempozyumu ve Sergisi, 23-25 Kasım 2005, s: 45-52, Ankara (Kasım 2005)
 • Ovalı, P.K., Çakır, H.K., Bozdoğan, M., Akansel, S.; “Turizm ve Çevre Etkileşiminde Ekolojik Tasarımın Yeri”, Trakya’da Sanayileşme ve Çevre Sempozyumu IV, 14-15 Ekim 2005, s: 467-479, Edirne (Ekim 2005)
 • Akansel, S., Çakır, H.K., Ovalı, P.K.; “Koruma Amaçlı İmar Planları ve Edirne Koruma İmar Planının İrdelenmesi”, Trakya’da Sanayileşme ve Çevre Sempozyumu IV, 14-15 Ekim 2005, s: 323-330, Edirne (Ekim 2005)
 • Akansel, S., Çakır, H.K., Ovalı, P.K., Ataç, B.; “Kırkpınar’ın İmajında Kullanıcı Kimliğinin Belirlenmesi”, I. Tarihi Kırkpınar Sempozyumu, 27-29 Mayıs 2005, s:91-100, Edirne (Mayıs 2005)

Yönetilen Yüksek Lisans Tezleri

 • Acil Durum Barınakları ve Bir Barınak Olarak Acil Durum Konteynır Öneri Modeli”, T.Ü., Fen Bilimleri Enstitüsü, 2010, Tez No: 269629
 • “Edirne’deki Tarihi Eğitim Yapılarının Pencere Sistemleri, Sorunları ve Çözüm Önerileri”, T.Ü., Fen Bilimleri Enstitüsü, 2010, Tez No: 269626
 • “Dün’den Dugün’e Değişen Konut Alanlarına Kültürel Çeşitliliğin Etkileri: Ortaköy Meydan ve Çevre Yerleşim Örneği”, 2009, Tez No: 256237
 • “Üç Boyutlu Animasyon Filmlerde Mimarlık”, 2008, Tez No: 177347

Yapılan Hakemlikler

 • NWSA, E-Journal of New World Sciences Academy, Series: 3C, ISSN: 1308-7264, 5, (3), 2010
 • NWSA, E-Journal of New World Sciences Academy, Series: 4C, ISSN: 1308-7320
 • 4th International Symposium on Architect Sinan, 12th-13th April 2008, Edirne (Nisan 2008)
 • 3th International Symposium on Architect Sinan, 12th-13th April 2007, Edirne (Nisan 2007)
 • 2007 Betonart Mimarlık Yaz Okulu” Yürütücülük, Trakya Üniversitesi, Edirne
 • 2th International Symposium on Architect Sinan, 11th-12th April 2006, Edirne (Nisan 2006)
 • 1st International Symposium on Architect Sinan, 11th-12th April 2005, Edirne (Nisan 2005)

Projeler

 • Trakya Üniversitesi Tarafından Hazırlanan Ergene Havzası Çevre Düzeni Planı’nda Görev Alma (2001-2002)
 • TÜBAB tarafından desteklenen, 08.12.2009 tarihinde tamamlanan TÜBAB 2008/41 numaralı Araştırma Projesi’nin yürütücülüğü (Aralık 2009)
 • TÜBAP 2010/118 Numaralı Araştırma Projesi'nde görev alma