» Eğitim Durumu

» Akademik Unvanlar

» Yayınlar

Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler (Proceedings)

 • Güldal H.,Kılıçaslan Y.,Güner E.S. & Çetin B. (2010). Collective Usage of Different Classification Algorithms on the Performance of Anaphora Resolution. Proceedings of 10th Special Focus Symposium on ICESKS: Information, Communication and Economic Sciences in the Knowledge Society, Zagreb, Croatia (Kasım 2010)
 • Güldal H., Uçar E. (2009). Retrieving Information From E-Mails Via Keywords And Logical Operators: An Application. UNITECH 2009 Gabrovo / Bulgaria (Kasım 2009)
 • Dalgıç Aksoy Ö., Güldal H. (2005). The Use And Benefits of E-mail In The Field of Foreign Language. Computer And Science Education, The Third International Balkan Scientific Congress,405-410,22-24 Sep,Shtip,Macedonia. (Ekim 2005)

Uluslararası Konferans ve Sempozyumlar

 • Güldal H., Çakıcı Y. (2017) Ders Yönetim Sistemi Yazılımı Kullanıcı Etkileşimlerinin Sınıflandırma Algoritmaları ile Analizi, ICITS 2017, Malatya/Türkiye (Mayıs 2017)
 • Güldal H. (2015). Servis Olarak Bir Ders Yönetim Sistemi Yazılımı:Bulutders.com. ULEAD-2015 ANNUAL CONGRESS 5th International Conference on Research in Education,Ekim 2015, Edirne (Ekim 2015)
 • Güldal H. (2013). Bulut Teknolojisi Destekli Bir Web Tabanlı Çevrimiçi Ders Yönetim Sistemi. ICITS 2013 Erzurum / Türkiye (Haziran 2013)
 • Güldal H. (2012). Linked Data Vizyonu ve Öğrenme Yönetim Sistemi Yazılımlarına Getireceği Fırsatlar. ICITS 2012 Gaziantep (Kasım 2012)

Yazılan Uluslararası Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler

 • Güldal H. (2017). Bulut Tabanlı Bir Eğitim Yazılımı Ve Kullanıcılarının Teknoloji Kabülü LAP LAMBERT Academic Publishing,ISBN:978-3-330-33238-6 (Haziran 2017)

Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

 • Güldal H., Kılıçaslan Y., Çuhadar C. (2016). Bulut Tabanlı Bir Ders Yönetim Sistemi Yazılımının Geliştirilmesine Dayalı Olarak Öğretim Elemanı ve Öğrencilerin Teknoloji Kabullerinin İncelenmesi. Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 6 (2), 0-0. Retrieved from http://dergipark.gov.tr/trkefd/issue/24152/256289 (Temmuz 2016)

Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler

 • Oğuzhan E., Çeltek M.,Güldal H. (2005). Basıncın Derinlik ve Yoğunluk ile İlişkisi. Fen/Fizik Öğretiminde Yeni Yaklaşımlar Seminer Ve Çalıştay, 20-22 Haziran 2005, Tekirdağ / 23-24 Haziran 2005,Edirne (Haziran 2005)
 • Oğuzhan E., Çeltek M.,Güldal H. (2005). Sıvıların Kaldırma Kuvveti. Fen/Fizik Öğretiminde Yeni Yaklaşımlar Seminer Ve Çalıştay, 20-22 Haziran 2005, Tekirdağ / 23-24 Haziran 2005,Edirne (Haziran 2005)

» Verdiği Dersler

Bilgisayar I

Bilgisayar II

Eğitimde Bilişim Teknolojileri II

Internet Tabanlı Programlama

Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı

Programlama Dilleri I

Programlama Dilleri II

Veritabanı Yönetim Sistemleri