» Eğitim Durumu

» Yayınlar

Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler (Proceedings)

  • Türkiye de Enerji İthalatı ile Ekonomik Büyüme İlişkisi Bir Model Denemesi (Ekim 2016)