» Eğitim Durumu

» Akademik Unvanlar

» İş Tecrübesi

» Yayınlar

Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler (Proceedings)

 • Özgür, H., Tezcan, C., Demiralay, İ. (2011). Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin Web Tabanlı Öğretim Tutumlarını Etkileyen Faktörler. 11th International Educational Technology Conference (2), s.1781–1787. 25-27 Mayıs 2011, İstanbul Üniversitesi, İstanbul.
 • Tosun, N., Özgür, H. (2011). Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü Öğretmen Adaylarının Bilgisayar Öz Yeterlik Algıları Üzerine Bir Çalışma. 11th International Educational Technology Conference (2), s.1385–1390. 25-27 Mayıs 2011, İstanbul Üniversitesi, İstanbul.
 • Özgür, H., Tosun, N. (2011). BÖTE Bölümü Öğrencilerinin Bilgisayar Destekli Eğitim Yapma Tutumlarının Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi. 11th International Educational Technology Conference (2), s.1425–1430. 25-27 Mayıs 2011, İstanbul Üniversitesi, İstanbul.
 • Ergin, D.Y., Tosun, N., Özgür, H. (2010). Öğretmen Adaylarının Bilgisayar ve Internet Kullanma Alışkanlıkları İle Demografik Özellikleri Arasındaki İlişki. International Conference on New Horizons in Education, s.675-679. 23-25 Haziran 2010, Gazi Magosa, KKTC.
 • Özgür, H., Tosun, N. (2010). The Evaluation of E-Learning Material Prepared for Web-Based Training by Teacher Candidates. IODL&ICEM 2010 Joint Conference and Media Days,s.717-734. 6-8 Ekim 2010, Anadolu Üniversitesi, Eskişehir.
 • İşman, A., Tosun, N., Özgür, H. (2009). Eğitimde Zeki Öğretim Sistemleri. Uluslararası 5. Balkan Eğitim ve Bilim Kongresi (2), s.532-534. 1-3 Ekim 2009, Trakya Üniversitesi, Edirne.
 • Tosun, N., Özgür, H. (2009). E-Öğrenme Ortamlarında Öğrenci-İçerik Etkileşimi. 3rd. International Computer and Instructional Technologies Symposium (1), s.327-331. 7-9 Ekim 2009, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Trabzon.

Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

 • Özgür, H. (2011). Bilgisayar Destekli Eğitim Yazılımlarında Kullanılan Geri Bildirim Türlerinin Akademik Başarıya Etkisi, Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi,1(13), 122-139.

Yönetilen Yüksek Lisans Tezleri

 • Ercan, Y. (2015). Mantıksal devre tasarımı için bir artırılmıs gerçeklik yazılımının gelistirilmesi. Trakya Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Hesaplamalı Bilimler ve Mühendislik Anabilim Dalı, Edirne. (Devam ediyor)

Üye Olunan Kurum ve Kuruluşlar

 • Bilişim Teknolojileri Eğitimcileri Derneği

Yapılan Hakemlikler

 • e-Journal of New World Sciences Academy
 • e-International Journal of Educational Research
 • Trakya Üniversitesi Egitim Fakültesi Dergisi
 • Mersin Üniversitesi Egitim Fakültesi Dergisi
 • International Journal of Human Sciences

Diğer

 • Bilge Adam Bilgi Teknolojileri Akademisi, .Net ile Windows Uygulamaları konulu seminer, 27 Aralık 2011, Trakya Üniversitesi, Edirne.
 • Bilge Adam Bilgi Teknolojileri Akademisi, .Net Uygulamaları konulu seminer, 02 Kasım 2010, Trakya Üniversitesi, Edirne.
 • Flash 8: Zengin İçerik Oluşturma Eğitimi, 09 Şubat 2007, Trakya Üniversitesi, Edirne.
 • Authorware 7: İleri Düzey Eğitimi, 08 Aralık 2006, Trakya Üniversitesi, Edirne.
 • Authorware 7: Temel Eğitimi, 08 Aralık 2006, Trakya Üniversitesi, Edirne.

» Projeler

Ulusal » Diğer » Diğer (TÜBAP (Trakya Üniversitesi Bilimsel Araştırmalar Birimi))

Facebook Sosyal Ağına Entegre Elektronik Portfolyo Yazılımının Kullanımı ve Sonuçlarının Değerlendirilmesi
Proje Türü : Akademik     Görev : Yürütücü     Kurum : Trakya Üniversitesi

Ulusal » Diğer » Diğer (TÜBAP (Trakya Üniversitesi Bilimsel Araştırmalar Birimi))

Trakya Üniversitesi Öğretim Elemanlarının Bilgisayar ve İnternet Kullanma Amaçları, Kullanma Düzeyleri, Özyeterlik Algıları ve Tutumları
Proje Türü : Akademik     Görev : Araştırmacı     Kurum : Trakya Üniversitesi

» Verdiği Dersler

Bilgisayar I

Bilgisayar II

Çoklu Ortam Tabanlı Öğretim Tasarımı (YL)

Çoklu Ortam Tasarımı ve Üretimi

Eğitim Amaçlı Web Tasarımı

Eğitimde Bilgi Teknolojileri I

Eğitimde Grafik ve Canlandırma

İnsan-Bilgisayar Etkileşimi

İnsan-Bilgisayar Etkileşimi ve Eğitsel Uygulamaları (YL)

İnsan-Bilgisayar Etkileşimi ve Kullanılabilirlik (YL)