» Eğitim Durumu

» Akademik Unvanlar

» Akademik ve İdari Görevler

» Yayınlar

SCI-SSCI veya SCI Expanded Kapsamındaki Yayınları

 • Ünal Geçgel, Hakan Kolancılar, Adsorption of Remazol Brilliant Blue R on activated carbon prepared from a pine cone, Natural Product Research, http://dx.doi.org/10.1080/14786419.2010.541878
 • Hakan Kolancılar, Synthesis of 7-Hydroxy-4-methylcoumarin Using Polyaniline/Montmorillo- nite K10 Composite as Catalyst, Asian Journal of Chemistry, Vol:22, no:7, 5694-5698, 2010.
 • Ünal Geçgel, Kenan Sezer, Hakan Kolancılar, Removal of Ions from aqueous Solutions by the Activated Carbon Obtained from Pine Cone, Asian Journal of Chemistry, Vol:22, no:5, 3936-3942, 2010.
 • Hakan Kolancılar: The preparation of Laurel oil alkanolamide from Laurel oil , Journal of American Oil Chemistry Society vol:81,no.6, 597-598, 2004.
 • Hakan Kolancılar, Ülkü Oyman: Investigation of the Pechmann Reaction between 2,7-dihydroxynapthalene and ethyl acetoacetate with different condensing agents. Synthesis of benzocoumarin and benzochromone systems and their bi- and bis-derivatives, J.Indian Chemistry Society Vol.80, 853-857, 2003.
 • C. Karapire, H. Kolancılar, Ü. Oyman, S. İçli: Fluorescence Emission and Photooxidation studies with 5,6- and 6,7-Benzocoumarins and a 5,6-Benzochromone under direct and concentrated sun light, Journal of Photochemistry and Photobiology, A: Chemistry 153, 173-184, 2002.

Uluslararası Konferans ve Sempozyumlar

 • Canan Karapire, Hakan Kolancılar, Ülkü Oyman, Sıddık İçli: Fluorescence Emission and Photooxidation studies with 5,6- and 6,7-Benzocoumarins and a 5,6-Benzochromone under direct and concentrated sun light, 19.IUPAC Symposium on Photochemistry, 276, Budapest, 2002

Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

 • Hakan Kolancılar, Topraktan gelen katalizör:Montmorillonit, Trakya Univ J Nat Sci, 14(1):43-59, 2013.
 • Hakan Kolancılar, Klasik Çözücülere Bir Alternatif; İyonik Sıvılar, Trakya Üniversitesi Bilimsel Araştırmalar Dergisi B Serisi Cilt:11, No:2, 88-98, 2010.
 • Hakan Kolancılar, Erkan Mozioğlu: Antimicrobial activities of some benzocoumarines and benzochromone, Trakya Üniversitesi Bilimsel Araştırmalar Dergisi B Serisi Cilt:9, No:2, 59-62, 2008.
 • Hakan Kolancılar: Investigation of Pechmann condensation products of ethyl acetoacetate with 2,7-dihydroxynaphthalene, Trakya Üniversitesi Bilimsel Araştırmalar Dergisi B Serisi Cilt:3, No:1, 7-10, 2002.
 • Hakan Kolancılar: Alkanolamidlerin Sentezi ve Özellikleri, Trakya Üniversitesi Bilimsel Araştırmalar Dergisi B Serisi Cilt:2, No:1, 62-68, 2001.

Ulusal Konferans ve Sempozyumlar

 • Hakan Kolancılar, Ünal Geçgel, Çam Kozalağından Hazırlanan Aktif Karbon Üzerine Remazol Brilliant Blue R Boyasının Adsorpsiyonu, FP083, 24.Kimya Kongresi, Zonguldak, 2010.
 • Nazlı İdiz, Hakan Kolancılar, Hidroksi demir katyonu yüklü Montmorillonit kilinin Pechmann reaksiyonunun reaktifliğine etkisi, 23. Ulusal Kimya Kongresi FP-56, Cumhuriyet Üniversitesi, Sivas, 2009.
 • Hakan Kolancılar: Pani/Montmorillonit Kompozitinin Pechmann Reaksiyonunda Katalizör olarak kullanılması, 21. Ulusal Kimya Kongresi, OKP-70, İnönü Üniversitesi, Malatya, 2007.
 • Hakan Kolancılar: BiBenzokumarin’in Yarılması, 20.Kimya Kongresi, OKP-10, Kayseri, 2006.
 • Hakan Kolancılar, Ülkü Oyman: Benzokumarinden Bibenzokumarin Sentezi, 18.Kimya Kongresi, O-874, Kars, 2004.
 • Hakan Kolancılar, Ülkü Oyman: Bisbenzokumarin Sentezi, 16.Kimya Kongresi OK-P2, 651, Konya, 2002.
 • Hakan Kolancılar, Ülkü Oyman: 2,7-Dihidroksinaftalin’in dioksan içinde FeCl3 ile oksidatif kenetlenmesi, 15.Kimya Kongresi, OK-P52, İstanbul, 2001.
 • Hakan Kolancılar, Ülkü Oyman: Pechmann reaksiyonunda benzokromon sentezi, 14.Kimya Kongresi, 250, Diyarbakır, 2000.
 • Hakan Kolancılar, Ülkü Oyman: Pechmann reaksiyonunda der.H2SO4 yerine der.HClO4 kullanılması, 13.Kimya Kongresi, 595, Samsun, 1999.
 • Hakan Kolancılar, Süheyla Özeriş: Defne Meyvasındaki tabii yağlardan Alkilolamid eldesi, 12.Ulusal Kimya Kongresi, 484, Edirne, 1998.
 • Hakan Kolancılar, Süheyla Özeriş: Defne Meyvasındaki tabii yağların gaz kromatografisiyle incelenmesi, 12.Ulusal Kimya Kongresi, 483, Edirne, 1998.

» Verdiği Dersler

Elyaf Bilgisi

 • Elyafların sınıflandırılması, elyafların kimyasal yapılarının anlatılması, elyaflara kimyasal maddelerin etkilerinin anlatılması.

Farmasötik Kimya I

Farmasötik Kimya II

Moleküler Yapı Tayinleri

 • IR, UV, Kütle ve NMR spektrumlarının yorumuna dayanarak moleküllerin yapılarının anlatılması.

Organik Kimya

Organik Kimya I (Biyoloji Bölümü)

 • Rezonans, elektronegativite, hibridleşme, alkanların, alkenlerin ve alkinlerin adlandırılması ve verdiği reaksiyonların anlatılması.

Organik Kimya II (Biyoloji Bölümü)

 • Alkollerin, eterlerin, aldehid ve ketonların, karboksilli asitlerin, karbohidratların ve amino asitlerin adlandırılması ve verdiği reaksiyonların anlatılması.