» Eğitim Durumu

» Akademik Unvanlar

» İş Tecrübesi

» Yayınlar

Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler

  • Şen G., Boynueğri A.R., Uzunoğlu M., “Şarj Edilebilen Elektrikli Araçların Kesintisiz Güç Kaynağı Olarak Kullanılmasına Yönelik Bir Benzetim Çalışması”, Elektrik - Elektronik ve Bilgisayar Mühendisliği Sempozyumu ELECO’ 2012, Bursa, Türkiye (Kasım 2012)
  • Şen G., Boynuegri A.R, Uzunoglu M., “Elektrikli Araçların Şarj Yöntemleri Ve Araçların Şebekeyle Bağlantısında Karşılaşılan Problemlere Yönelik Çözüm Önerileri”, Elektrik-Elektronik ve Bilgisayar Sempozyumu FEEB 2011, Fırat Üniversitesi, Elazığ, Türkiye (Ekim 2011)
  • Kocatürk S., Şen G., Boynueğri A.R., Uzunoğlu M., Yumurtacı R., “Tristör Anahtarlamalı Bir Kompanzasyon Sisteminin Tasarlanması ve Uygulaması”, Elektrik - Elektronik ve Bilgisayar Mühendisliği Sempozyumu ELECO’ 2010, Bursa, Türkiye (Aralık 2010)