» Eğitim Durumu

» Akademik Unvanlar

» Akademik ve İdari Görevler

» Yayınlar

SCI-SSCI veya SCI Expanded Kapsamındaki Yayınları

 • Çakıcı, Y., Arıcak, O.T., & Ilgaz, G. (2011). Can ‘attitudes toward biology course’ and ‘learning strategies’ simultaneously predict achievement in biology?. Eurasian Journal of Educational Research, 45, 31-48.
 • Arıcak, O.T. & Ilgaz, G. (2007). The investigation of construct validity of biology course attitude scale with exploratory and confirmatory factor analysis. Eurasian Journal of Educational Research, 28, 1-8.

Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler (Proceedings)

 • Çakıcı, Y., & Ilgaz, G. (2011). An analysis of Dissertations about 2004 Primary Science and Tecnology Curriculum in Turkey, from through 2010. World Conference on New Trends in Science Education (WCNTSE). Sürmeli Hotel, Kuşadası, Turkey September 19-23 2011 (The Paper was presented as poster in September 21, 05:00-05:30 PM at Bernhard Center Ballroom, Exhibit Hall) (Eylül 2011)
 • Ilgaz, G., Arıcak, O. T. & Çakıcı, Y. (2011). Development of scale for attitude towards chemistry course. World Conference on New Trends in Science Education (WCNTSE). Sürmeli Hotel, Kuşadası, Turkey September 19-23 2011 (The Paper was presented as poster in September 21, 05:00-05:30 PM at Bernhard Center Ballroom, Exhibit Hall) (Eylül 2011)
 • Ilgaz, G. & Arıcak, O. T. (2011). Development of scale for attitude towards physics course. European Science Education Research Association (ESERA) 2011 Biennial Conference. Centre de Congrès, Lyon, France September 5-9 2011 (The Paper was presented as poster in September 9, 09:00-10:30 AM at Salle Rhone 3B). (Eylül 2011)
 • Dinçer, E. O., Ilgaz, G., & Çeltek, M. (2010). Investigating attitudes of university students towards physics laboratory according to their major and gender: Trakya University case”. The 4th International confrenceson Advances and Systems Research, November 11-13, 2010, in Zagreb, CROATIA. (Kasım 2010)
 • Fettahlıoğlu, P., Ilgaz, G., Doğan, A. & Gül, A. (2009). Elimination of misconceptions in science teaching through the use of concept maps. European Science Education Research Association (ESERA) 2009 Biennial Conference. Grand Cevahir Hotel, İstanbul, Turkey August 31- September 4 2009 (The Paper was presented as poster in September 3, 01:00-03:30 PM at Foyer-3 F1 & F2). (Eylül 2009)
 • Fettahlıoğlu, P., Çıbık, A. S., Ilgaz, G., & Ekici, G. (2009). The predictive power of learning strategies based on self-regulation on the academic success in science and technology course. ESERA 2009 Conference, August 31st - September 4th 2009. İstanbul-Turkey (Özeti basılmış uluslararası kongre tebliği) (Eylül 2009)
 • Ilgaz, G. & Kılıç, İ. (2008). The relationship between exam grades and portfolio assessment grades of the students in science laboratory. IV. International Scientific Congress. “Contemporary Intentions in Education”, 13-15 June 2008. University "Ss. Cyril and Methodius", Faculty of Pedagogy "Ss. Clement of Ohrid" - Skopje, Ohrid, Macedonia. (Haziran 2008)
 • Çakıcı, Y., Ilgaz, G., & Çeltek, M. (2007). An assessment of classroom practices of elementary education third year student teachers’ in “Science and Technology Teaching I” course based on multiple intelligence approach. IV International Balkan Educational Congress Stara Zagora: June 22-24 (Haziran 2007)

Uluslararası Konferans ve Sempozyumlar

 • 9th International Balkan Education and Science Congress, Trakya University, 2014, Edirne (Ekim 2014)
 • Ilgaz, G. ve Özbaşı, D., Balkan Ülkelerinde Bilgi ve İletişim Teknolojilerinin Kullanımındaki Değişim: 2009-2012 PISA Sonuçlarının Karşılaştırılması, 9th International Balkan Education and Science Congress, Edirne, 2014. (Ekim 2014)

Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

 • Ilgaz, G. ve Gül, A. (2014). İlköğretim ikinci kademe öğrencilerinin fen ve teknoloji dersi öz-düzenlemeli öğrenme stratejilerinin incelenmesi. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 33 (1), 261-287. (Haziran 2014)
 • Fazlıoğlu, Y., Ilgaz, G. ve Papatğa, E. (2013). Oyun becerileri değerlendirme ölçeğinin geçerlik ve güvenirlik çalışması. Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 15 (1), 239-250. (Ocak 2013)
 • Yapalak, S. ve Ilgaz, G. (2013). Araştırmaya yönelik tutum ölçeği’nin türkçeye uyarlanması. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, 14 (2), 79-90.
 • Çuhadar, C., Bülbül, T. & Ilgaz, G.(2013). Öğretmen Adaylarının Bireysel Yenilikçilik Özellikleri ile Teknopedagojik Eğitim Yeterlikleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi, İlköğretim Online, 12 (3), 797-807.
 • Ilgaz, G., Bülbül, T. & Çuhadar, C. (2013) Öğretmen adaylarinin eğitim inançlari ile öz-yeterlik algilari arasindaki ilişkinin incelenmesi. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 13(1), 50-65.
 • Çakıcı, Y. ve Ilgaz, G. (2011). 2004 yılı ilköğretim fen ve teknoloji programı ile ilgili 2005-2010 yılları arasındaki tezlerin incelenmesi. M.Ü. Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi, 34, 35-47
 • Fazlıoğlu, F,. Okyay L., & Ilgaz, G. (2011). Okul öncesi çocuklar için davranış ölçeği’nin geçerlik ve güvenirliği analizi. Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 13 (1), 255-268

Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler

 • Ekici, G., Fettahlıoğlu, P., Sert Çıbık, A., Çevik, M., & Ilgaz, G. (2009). Meslek yüksekokulunda görevli öğretim elemanlarının kullandıkları öğretim yaklaşımlarının öğrencilerin öğrenme stilleri açısından analizi (Kolb öğrenme stili örneği). 1.Uluslararası 5.Ulusal Meslek Yüksekokulları Sempozyumu, 6-8 Mayıs, Konya Selçuk Üniversitesi, Konya-Türkiye. (Mayıs 2009)
 • Fettahlıoğlu, P., Çıbık, A. S., Çevik, M., Ilgaz, G., & Ekici, G. (2009). Meslek yüksekokulu öğrencilerinin öğrenme stilleri ile akademik öz-yeterlikleri ilişkisinin değerlendirilmesi 1.Uluslararası 5.Ulusal Meslek Yüksekokulları Sempozyumu, 6-8 Mayıs, Konye Selçuk Üniversitesi, Konya-Türkiye. (Mayıs 2009)
 • Ekici, G., Fettahlıoğlu, P., Çıbık, A. S., Çevik, M., & Ilgaz, G. (2009). Meslek yüksekokulu öğrencilerinin bilgisayara yönelik tutum ve öz-yeterlik algılarının değerlendirilmesi. 1.Uluslararası 5.Ulusal Meslek Yüksekokulları Sempozyumu, 6-8 Mayıs, Konye Selçuk Üniversitesi, Konya-Türkiye. (Mayıs 2009)
 • Çıbık, A. S., Çevik, M., Ilgaz, G., Ekici, G., & Fettahlıoğlu, P. (2009). Meslek yüksekokulu öğrencilerinin akademik öz-yeterlikleri ile öğretim elemanlarının öğretmen iletişim davranışları ilişkisinin incelenmesi. 1.Uluslararası 5.Ulusal Meslek Yüksekokulları Sempozyumu, 6-8 Mayıs, Konya Selçuk Üniversitesi, Konya-Türkiye. (Mayıs 2009)
 • Çevik, M., Ilgaz, G., Ekici, G., Fettahlıoğlu, P., & Çıbık, A. S. (2009). Meslek yüksekokullarında görevli öğretim elemanlarının iletişim davranışlarının öğrenci görüşlerine göre incelenmesi. 1.Uluslararası 5.Ulusal Meslek Yüksekokulları Sempozyumu, 6-8 Mayıs, Konya Selçuk Üniversitesi, Konya-Türkiye. (Mayıs 2009)

Ulusal Konferans ve Sempozyumlar

 • İlkokul Öğrencilerinin Trafik ve Trafik Polisine İlişkin Metaforik Algılar”, 5. Karayolu Trafik Güvenliği Sempozyumu ve Sergisi, Ankara. (Mayıs 2014)

Yapılan Hakemlikler

 • 2014 NARST Annual Conference (Mart 2014)
 • Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 2013, Cilt: 3, Sayı: 2
 • Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi , 2013, Cilt: 6, Sayı: I. Uluslararası Katılımlı Öğretmen Yetiştirme Ve Geliştirme Sempozyumu Özel Sayısı
 • 2012 NARST Annual Conference
 • ESERA 2009 Conference, August 31st - September 4th 2009. İstanbul-Turkey

» Duyurular

13 Aralık 2017 » Final Listeler