» Eğitim Durumu

» Akademik Unvanlar

» Akademik ve İdari Görevler

» Yayınlar

Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler (Proceedings)

  • "Trakya Bölgesinde Kalkınma ve Girişimcilik Adına Bilgi Üretimi Sürecinde “Bütünlesik Yönetim Bilgi Sistemleri”nde Bilgi-İletisim Bağıntısının Kullanımı" (Nisan 2011)
  • Uluslararası II. Trakya Bölgesi Kalkınma-Girisimcilik Sempozyumu Kırklareli Üniversitesi-İğneada, "Trakya Bölgesinde Kalkınma ve Girişimcilik Adına Bilgi Üretimi Sürecinde “Bütünlesik Yönetim Bilgi Sistemleri”nde Bilgi-İletisim Bağıntısının Kullanımı" (Ekim 2010)

Uluslararası Konferans ve Sempozyumlar

  • Bulgaristan Kültür Başkanlığının davetlisi olarak “Bulgaristan-Türkiye ilişkilerinde basının önemi” başlıklı konferans. (Temmuz 2000)

Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler

  • Orta Doğu Teknik Üniversitesi Ankara XIII. “Türkiye’de İnternet” Konferansı "inet-tr’08" "Yerel Bilginin İletişim Kanallarında Aktif Dolaşımı ve Yerel Basın" başlıklı basılmış bildiri. (Aralık 2008)
  • Akademik Bilişim 08 Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, “Bilgi Yönetimi Sürecinde “Bütünleşik Yönetim Bilgi Sistemleri”nde Bilgi-İletişim Bağıntısı” başlıklı basılmış bildiri. (Şubat 2008)
  • Bilgi Teknolojileri Kongresi-Pamukkale Üniversitesi-Denizli II, “Bilgi Toplumu ve Türkiye; Bilginin, Sistem Anlayışı İçersinde İletişim Teknik ve Teknolojileriyle Desteklenerek Organizasyonda, Yönetim Karar ve Uygulamalarında Aktif Kullanımı” (Mayıs 2003)
  • “Trakya’da Kentleşme ve Yerel Yönetimler Sempozyumu” nda “Bilgi Toplumu ve Türkiye” başlıklı basılmış bildiri sunumu. TMMOB “Makine Mühendisleri Odası Bildiri Kitabı” (Ekim 2001)

Sertifikalar

  • “Eğitimcilerin Eğitimi Semineri” sertifikası. T.Ü.Sürekli Eğitim Merkezi (Ekim 2001)