» Eğitim Durumu

» Akademik Unvanlar

» Akademik ve İdari Görevler

» Yayınlar

SCI-SSCI veya SCI Expanded Kapsamındaki Yayınları

 • Öke F, On the residual algebraic free extension of a valuation on K to K(x), Filomat, 30:4 (2016) 1077-1080
 • Özkan M, Öke F, A relation between Hadamard codes and some special codes over F2+uF2, Appl. Math. Inf. Sci. 10(2) (2016) 700-704
 • Öke F, On residual algebraic torsion extensions of a valuation of a field K to K(x1,...xn). Fixed Point Theory and Applications 46 (2013)
 • Öke F, A Residual Transcendental Extension of a Valuation on K to K(x1,....xn). Applied Mathematics and Computation, 218 (2011) 956-958

Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

 • Mustafa ÖZKAN and Figen ÖKE " Some Special Codes Over F3+vF3+uF3+u^2F3" Mathematical Sciences and Applications E-Notes, Volume 4, No :1, pp : 40-44. (Nisan 2016)
 • Burcu Öztürk, Figen Öke, Some Constants and Tame Extensions According to a Valuation of a Field with rankv=2, Proc. Jangjeon Math. Soc., 15, No. 4, 477- 482, 2012
 • Öke F, On Existence of Residual Transcendental Extensions of Valuations on K to K(x1,...xn), The Indian Journal of Mathematics, 80(3-4) (2013) 121-125.
 • Öke F, On Residual transcendental extensions of valuation with rank 2. Selçuk Journal of Applied Mathematics, 12(2) (2011) 111-117
 • Öke F, Extensions of a Valuation on K to K(x_1,…,x_n) Defined by Distinguished Pairs, International Mathematical Forum, 5 (37) (2010) 1805-1812
 • Öke F, On Residual Transcendental Extensions of a Valuation on K to K(x_1,…,x_n), International Journal of Algebra, 4 (5) ( 2010) 247-252
 • Öke F, On extensions of valuations with given residue field and value group, Mathematika, Vol. 55 ( 2009) 191-197
 • Öke F, On residual transcendental extensions of to , International Journal of Algebra, 3 No.9-12 (2009) 483-488
 • Çengellenmiş Y, Öke F, On -cyclic codes over , Advances and Applications in Discrete Mathematics, 4, No.1 (2009) 11-16
 • Öke F, Çengellenmiş Y, On maximally completions of , International Journal of Algebra, 3 No.1-4 (2009) 149-155
 • Öke F, On residue fields of elliptic and hyperelliptic function fields, International Journal of Contemporary Mathematical Sciences 4, No.5-8, ( 2009) 247-252
 • Öztürk B, Öke F, Some results on tame extensions and constants, Pasific-Asian Journal of Mathematics, 2, No.1-2, (2008) 107-110
 • Öke F, İşcan H, Some Results on reduction, Advanced Studies in Contemporary Mathematics, 10 (2005), No. 2, 197-204
 • Öke F, İşcan H, An inroduction to extensions of valuations on K to K(x,y), Journal of the Indian Math. Soc. 69, (1-4)2002, 33-44

Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler (Proceedings)

 • M. ÖZKAN, F. ÖKE " Some Special Codes Over " 4th International eurasian conference on mathematical sciences and applications Athens-GREECE 31 August - 3 September 2015
 • - M. ÖZKAN, F. ÖKE " On the Codes Over the Ring " 4th International eurasian conference on mathematical sciences and applications Athens-GREECE 31 August - 3 September 2015
 • F. ÖKE "On the residual algebraic free extensions of a valuation on to (x)" The 28th Internatıonal conference of jangjeon mathematıcal society Antalya-TURKEY 15 - 19 May 2015
 • B. ÖZTÜRK, F. ÖKE "On Certain Extensions of Valued Fields" The 28th Internatıonal conference of jangjeon mathematıcal society Antalya-TURKEY 15 - 19 May 2015
 • B. ÖZTÜRK, F. ÖKE "On Certain Extensions of Valued Fields" The 28th Internatıonal conference of jangjeon mathematıcal society Antalya-TURKEY 15 - 19 May 2015
 • M. ÖZKAN, F. ÖKE "On Hadamard codes constructed over " The 28th Internatıonal conference of jangjeon mathematıcal society Antalya-TURKEY 15 - 19 May 2015
 • M. Özkan, F. Öke, A relation between Hadamard codes and some special codes over F2+uF2, 3rd International Eurasian Conference on Mathematical Sciences and Applications, 25-28 August, Vienna-AUSTRIA,
 • M. Özkan, F. Öke, Certain quasi cyclic codes which are Hadamard codes, International Congress in Honour of Prof. Dr. Ravi P. Agarwall, 23-26 Haziran 2014 Bursa/TÜRKİYE
 • B. Öztürk, F. Öke, On tame extensions and residual transcendental extensions of a valuation with rankv=2 International Congress in Honour of Prof. Dr. Ravi P. Agarwall, 23-26 Haziran 2014 Bursa/TÜRKİYE
 • F. Öke, On residual algebraic torsion extensions of a valuation on a field K to K(x1,…xn), International Congress in Honour of Prof. Dr. Ravi P. Agarwall, 23-26 Haziran 2014 Bursa/TÜRKİYE
 • F.Öke, On extensions of a valuation on to , XII. Antalya Algebra Days, 19-22 May 2010, Antalya, Turkey
 • Y. Çengellenmiş, H. İşcan, F. Öke, The relation between the generalized quasi-cyclic codes with 1-generator and the linear codes, Engineering, Technology and Education, 3-4 July 2008, Yambol, BULGARIA Proceedings of the Conterence, 210-215.
 • Öke F, Değerlendirmelerin rezidül transandant genişlemeleri hakkında, II. Türk Dünyası Matematik Sempozyumu, Temmuz 2007, Sakarya Sakarya Üniversitesi Fen Edebiyat Dergisi, Cilt 9, 92-99

Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

 • ÇENGELLENMİŞ YASEMİN, İŞCAN HÜLYA, ÖKE FİGEN . Some Quasi-Cyclic Codes Over GF(3) and GF(7). Trakya University Journal of Science, 9(2),(2008) 87-96.
 • ÖKE FİGEN . On the valued function fields with given value group and residue field or with given residue field and genus. Sigma Journal of Engineering and Natural Sciences(3),(2006) 128-136.
 • ÖKE FİGEN . On value groups and residue fields of valued function fields. Trakya University Journal of Science, 5(1),(2004) 71-78.

Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler

 • Mustafa ÖZKAN, Figen ÖKE "Yeni Bir Halka Üzerinde Constacyclic Kodların Yapısı" Öğr. Matematik Çalıştayı İstanbul- TÜRKİYE 17.04.2015 (Poster Bildiri) (Nisan 2015)
 • . B.Öztürk, F.Öke, Bir cisminin olan bir değerlendirmesine göre sabitler ve tame genişlemeleri hakkında, 6. Ankara Matematik Günleri, 2-3 Haziran 2011, Ankara
 • F. Bayaz, H. İşcan, Değerlendirmelerin rezidül transandant genişlemeleri hakkında, V. Ulusal Matematik Sempozyumu Bildiri Kitabı, 23-29, 1992, Sakarya

Yönetilen Doktora Tezleri

 • MUSTAFA ÖZKAN, Hadamard Kodları ve Halkalar Üzerindeki Kodlar (2016)
 • ÖZTÜRK BURCU, Değerlendirilmiş Cisimlerin Genişlemeleri, (2015)

Yönetilen Yüksek Lisans Tezleri

 • ENGİN ŞENEL, Cebirsel Fonksiyon Cisimleri ve Kodlar (Devam ediyor)
 • YILMAZ YÜCEL, (2015). DEĞERLENDİRİLMİŞ CİSİMLERİN GENİŞLEMELERİ VE DEĞERLENDİRİLMİŞ CİSİMLER ÜZERİNDE BAZI ASALLIK KRİTERLERİ, Trakya Üniversitesi
 • ÖZENİR YUSUF, (2011). Gröbner tabanları, Trakya Üniversitesi
 • ARICI AHMET, (2010). Değerlendirmeler ve rezidü cisimleri, Trakya Üniversitesi, Fen Bil. Ens.
 • KILIÇ BURCU, (2004). Değerlendirmeler ve değerlendirmelerin genişlemeleri, Trakya Üniversitesi, Fen Bil. Ens.
 • CAN GÜLŞAH, (2008). Değerlendirmeler ve değer grupları, Trakya Üniversitesi Fen Bilimleri Ens.

Projeler

 • Gröbner Tabanları 2010-2011
 • DİĞER:Değerlendirilmiş cisimlerin genişlemeleri 2008-2011

» Verdiği Dersler

Lisans Dersleri: Analitik Geometri, Analiz I, Analiz II, Soyut Matematik, Analiz I, Analiz II, Analiz I (Kimya), Analiz II (Kimya), Dönüşümler ve Geometriler, Lineer Cebir I, Lineer Cebir II, Sayılar Teorisine Giriş, Cebirde Özel Konular I, Cebirde Özel Konular II, Matematikte Güncel Konular I, Matematikte Güncel Konular II, Cisim Genişlemeleri ve Galois Teorisi, Matematik I (ZOSD MAT 101), Matematik II (ZOSD MAT 102), Matematik ! (ZOSD MAT 111), Matematik I (İİBF), Matematik II (İİBF)

Lisans Üstü Dersler: Halka ve Modül Teorisi, Cisim Genişlemeleri, Cebirsel Sayılar Teorisi I, Komutatif Cebir I