» Eğitim Durumu

» Akademik Unvanlar

» Akademik ve İdari Görevler

» Yayınlar

SCI-SSCI veya SCI Expanded Kapsamındaki Yayınları

  • Boz F. K., S. Aktas, B. Bekar, S.E. Okan, “Laser field-driven potential profiles of double quantum wells”, Physics Letters A, 376(4), 590-594 (2012).
  • Boz F.K., S. Aktas , A. Bilekkaya , S.E. Okan, “The multilayered spherical quantum dot under a magnetic field”, Applied Surface Science, 256, 3832–3836 (2010).
  • Boz F.K., S. Aktas, A. Bilekkaya, S.E. Okan,” Geometric Effects on Energy States of a Hydrogenic Impurity in Multilayered Spherical Quantum Dot”, Applied Surface Science 255(13-14), 6561-6564 (2009).
  • Aktas Ş., F. K. Boz, A. Bilekkaya, S. E. Okan “The electronic properties of a coaxial square GaAs/AlxGa1- xAs quantum well wire in an electric field”, Physica E, 41 1572-1576 (2009).
  • Bilekkaya A., Ş. Aktaş, S. E. Okan, F.K. Boz, “Electric and Magnetic Field Effects on the Binding Energy of a Hyrogenic Impurity in Quantum Well Wires with Different Shapes” Superlattices and Microstructures, 44(1), 96-105 (2008).
  • Aktas S., F.K. Boz “The Binding Energy of Hydrogenic Impurity in Multilayered Spherical Quantum Dot”, Physica E, 40(4), 753-758 (2008).
  • Aktas S., F.K.Boz, S.S. Dalgic, ”Electric and Magnetic Field Effects on the Binding Energy of a Hydrogenic Donor Impurity in a Coaxial Quantum Well Wire”, Physica E, 28(1), 96-105 (2005).
  • Boz F.K., S. Aktas,”Magnetic Field Effect on the Binding Energy of a Hydrogenic Impurity in Coaxial GaAs/AlxGa1-xAs Quantum Well Wires”, Superlattices and Microstructures, 37(4), 281-291 (2005.)

» Verdiği Dersler

Bilgisayar I

Bilgisayar II

Bilgisayar III

Bilgisayar IV

Fizik III

Fizik IV

Genel Fizik I

Genel Fizik II

Güncel Fizik

Modern Fiziğe Giriş