» Eğitim Durumu

» İş Tecrübesi

» Yayınlar

Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

  • İkinci Bulgar Devleti'nin Kuruluşunda Kumanların Rolü, Tika Avrasya Etüdleri Dergisi, 50/2016, s. 219-234.
  • Türklerin Balkanlardaki Manevî Nüfuzu Olan Şeyh ve Dervişlerin Önemi: Demir Baba Örneği, Balkan Araştırma Enstitüsü Dergisi, Cilt: II, Sayı: II, s. 119-136. ( Aralık 2013) (Aralık 2013)

Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler (Proceedings)

  • “Orta Asya’dan Balkanlara son Türk göçünü gerçekleştiren Peçenek, Uz ve Kumanların Göç Yolları ve kültürel etkileri”, Turkish Migration Conference 2015, Selected proceedings, London, Transnational Press London, ISBN-ISSN: 978-1-910781-01-2, s. 483-488.

Yazılan Uluslararası Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler

  • "Kültürel Hak ve Özgürlükler" Bulgaristan’da İnsan Hakları, Temel Hak ve Hürriyetler, 2014 Raporu (Şubat 2016)

Editörlük / Yayınlama

  • Balkanlara Gidişinin 750. Yılında Uluslararası Sarı Saltuk Gazi Sempozyum Bildiri Kitabı” Trakya Üniversitesi, ISBN: 978-975-374-176-7, Edirne, 2014.

Projeler

  • Filibe, TÜBAP Projesi, Edirne, 2015.