» Eğitim Durumu

» Akademik Unvanlar

» İş Tecrübesi

» Yayınlar

SCI-SSCI veya SCI Expanded Kapsamındaki Yayınları

  • Gürdoğan EP, Kurt D, Aksoy B, Kınıcı E & Şen A. (2017). Nurses’ perceptions of spiritual care and attitudes toward the principles of dying with dignity: A sample from Turkey. Death Studies, 41(3): 180-187. (Mart 2017)

Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

  • Gürdoğan EP, Uğur E, Kınıcı E & Aksoy B (2016). Yoğun Bakım Hemşirelerinin Fiziksel Tespite İlişkin Bilgi, Tutum ve Uygulamaları ve Etkileyen Faktörler. Dahili ve Cerrahi Bilimler Yoğun Bakım Dergisi, 7: 83-88.

Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler (Proceedings)

  • Gürdoğan EP,Kınıcı E, Aksoy B. "Ethical Decision-Making Processes and Burnout Levels of Nurses Studied Postgraduate Education". International Congress on Ethics in Nursing Applications, 11-12 Eylül 2017, İzmir. (sözel bildiri) (Eylül 2017)
  • Gürdoğan EP, Aksoy B, Kınıcı E. "Determining The Relationship Between Nursing Students' Professional Values and Their Moral Sensitivity". International Congress on Ethics in Nursing Applications, 11-12 Eylül 2017, İzmir. (sözel bildiri) (Eylül 2017)

Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler

  • Gürdoğan EP, Aksoy, B, Kınıcı E. "Onkoloji Hastalarına Bakım Veren Hasta Yakınlarının İyi Ölüm Kavramı Hakkındaki Görüşleri". 4. Temel Hemşirelik Bakımı Kongresi, 25-27 Mayıs 2017, Bodrum (poster bildiri). (Mayıs 2017)
  • Gürdoğan EP, Kınıcı E, Aksoy, B. "Onkoloji Hastalarının Bilgi Gereksinimlerinin Belirlenmesi". 4. Temel Hemşirelik Bakımı Kongresi, 25-27 Mayıs 2017, Bodrum (sözel bildiri). (Mayıs 2017)
  • Gürdoğan EP, Uğur E, Kınıcı E, Aksoy, B. "Yoğun Bakım Hemşirelerinin Fiziksel Tespite İlişkin Bilgi, Tutum ve Uygulamaları ve Etkileyen Faktörler". 7. Ulusal Yoğun Bakım Hemşireliği Kongresi, 24-27 Mart 2016, Kıbrıs (sözel bildiri). (Mart 2016)
  • Gürdoğan EP, Aksoy B, Kınıcı E, Kurt D. "Öğrenci Hemşirelerin Saygın Ölüm İlkelerine İlişkin Tutumları ve Manevi Bakım Algıları". 15. Ulusal Hemşirelik Kongresi, 10-12 Eylül 2015, Erzurum. (poster bildiri) (Eylül 2015)
  • Gürdoğan EP, Kurt D, Aksoy B, Kınıcı E, Şen A. "Hemşirelerin Manevi Bakım Algıları ve Saygın Ölüm İlkelerine İlişkin Tutumları". 15. Ulusal Hemşirelik Kongresi, 10-12 Eylül 2015, Erzurum. (poster bildiri) (Eylül 2015)