» Eğitim Durumu

» Akademik Unvanlar

» Yayınlar

Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler (Proceedings)

  • Altuk, Evrim & Serap Kurt, “Corporate Governance in Turkey”, “5th International Conference on Corporate Social Responsibility”, Mayıs 2006, Edirne

Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

  • Özden, Evrim ve Ataman, Başak. "Kar Yönetimi ve Yöntemleri" Öneri Dergisi (Haziran 2014)
  • Ataman, Başak ve Özden, Evrim. "Tek Düzen Hesap Planına Göre Hazırlanan Finansal Tabloların UFRS’ye Uyarlanması ve Rasyo Yöntemi ile Analizi" Muhasebe ve Finansman Dergisi (Ekim 2009)

» Verdiği Dersler

Denetim Teorisi

Dönem Sonu Muhasebe İşlemleri

Finansal Muhasebe

Finansal Yönetim

Karşılaştırmalı Muhasebe Uygulamaları

Muhasebe Denetimi

Uluslararası Finansal Raporlama Standartları