» Eğitim Durumu

» Akademik Unvanlar

» Yayınlar

Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler (Proceedings)

  • Acar, Esra Nur, Korkmaz İnönü, "EMT Tarafından Belirlenen Çeviri Edinci Modelinin Lisans Düzeyindeki Mütercim Tercümanlık Öğrencilerinde İncelenmesi: Trakya Üniversitesi Örneği", 1. Uluslararası Avrasya Dil ve Edebiyat Kongresi, 22-24 Mayıs 2017 (Mayıs 2017)
  • Korkmaz İnönü, Acar Esra Nur, "Çeviri Eğitiminde Uzmanlık Alanı Kapsamında Öğrenciye Özerklik Kazandırmanın Önemi: Trakya Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü Örneği", 1. Uluslararası Avrasya Dil ve Edebiyat Kongresi, 22-24 Mayıs 2017 (Mayıs 2017)