» Eğitim Durumu

» Akademik Unvanlar

» İş Tecrübesi

» Yayınlar

Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler (Proceedings)

  • "Filyos-Tios 2011 Yılı Kazısı", XXXIV. Uluslararası Kazı Sonuçları Toplantısı (28 Mayıs-1 Haziran 2012 Çorum), III. Cilt, s.297-312, (Sümer ATASOY, Şahin YILDIRIM, Abdulkadir BARAN ve Yaşar S. YILDIRIM ile birikte).
  • "2006 Yılı Allianoi Kazısı’", XXIX. Uluslararası Kazı Sonuçları Toplantısı (28 Mayıs - 01 Haziran 2007 Kocaeli), II. Cilt, s. 71-84, (Ahmet YARAŞ ve Daniş BAYKAN ile birlikte).

Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

  • "Aleksandria Troas’da Opus Reticulatum Tekniği", MASROP E-DERGİ, Eylül-Aralık, Sayı 2, (Çevrimiçi: http://masrop.org/wp-content/uploads/2016/06/Aleksandreia.pdf). (Eylül 2007)

Yazılan Ulusal Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler

  • "Allianoi'da Bulunmuş Kemik Ağırşak ve Örekeler", İsmail Fazlıoğlu Anı Kitabı, Ed. Işık Şahin, Edirne, 133-138.

Diğer

  • "Filyos-Tios Kazısı Çalışmaları 2009", Türk Eskiçağ Bilimleri Enstitüsü, Haberler Dergisi, Sayı: 29. (Ocak 2010)
  • "Güre Ilıca Kurtarma Kazısı-2007", Türk Eskiçağ Bilimleri Enstitüsü, Haberler Dergisi, Sayı: 25, (Ahmet YARAŞ ile birlikte). (Ocak 2008)