» Eğitim Durumu

» Yayınlar

Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

  • BERN İTİLAFNAMELERİ 1917-1918 (OSMANLI DEVLETİ-İNGİLTERE-FRANSA) (Aralık 2013)

Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler (Proceedings)

  • GÖÇ VE KİMLİK DENKLEMİ: "TÜRKLERİN ANADOLU'YA GÖÇÜ VE ANADOLU'DA TÜRK KİMLİĞİ" (Aralık 2016)

Uluslararası Konferans ve Sempozyumlar

  • CUMHURİYETİN İLK YILLARINDA MİLLÎ SINIRLARIN VE REJİMİN ÖĞRETİLMESİNDE DİSİPLİNLERARASI BİR UYGULAMA: “COĞRAFYA DERS KİTAPLARINDA SİYASÎ TARİH ANLATIMI” (Nisan 2017)