» Eğitim Durumu

» Akademik Unvanlar

» Yayınlar

Uluslararası Konferans ve Sempozyumlar

  • 10. Uluslararası Türk Dünyası Sosyal Bilimler Kongresi "Kadın Girişimcilikte Cinsiyet Eşitsizliğinin Önemi Türk Dünyası Ülkeleri ile Mena ve BRIC Ülkelerinin Karşılaştırılması" (Ağustos 2012)
  • 10. Uluslararası Türk Dünyası Sosyal Bilimler Kongresi "Gelişmekte Olan Ülkelerde Lojistik Sektöründe Girişimcilik Potansiyeli: Türk Dünyası ile G7 ve BRIC Ülkelerinin Karşılaştırılması" (Ağustos 2012)

» Verdiği Dersler

İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku

  • Bireysel ve Toplu İş Hukuku

Makro Ekonomi

Mikro Ekonomi

Tedarik Zinciri Yönetimi

Türk Vergi Sistemi

Üretim Yönetimi

Vergi Hukuku