» Eğitim Durumu

» Akademik Unvanlar

» Yayınlar

SCI-SSCI veya SCI Expanded Kapsamındaki Yayınları

 • S. Akleylek, V. Rijmen, M.T. Sakallı, E. Öztürk, Efficient Methods to Generate Cryptographically Significant Binary Diffusion Layers, IET Information Security, doi: 10.1049/iet-ifs.2016.0085 (Ağustos 2016)
 • S. Akleylek, M.T. Sakallı, E. Öztürk, A.Ş. Mesut, G. Tuncay, Generating binary diffusion layers with maximum/high branch numbers and low search complexity, Security and Communication Networks, doi: 10.1002/sec.1561 (Haziran 2016)

Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler (Proceedings)

 • E. ÖZTÜRK, A. MESUT "Finding The Optimal Lossless Compression Method For Images Using Machine Learning Algorithms", International Scientific Conference UNITECH’16, Gabrovo-Bulgaria (Kasım 2016)
 • E. ÖZTÜRK, A. MESUT, B. DİRİ, "NoSQL veritabanlarında kullanılan veri sıkıştırma yöntemlerinin performans analizi", UBMK 2016, Tekirdağ (Ekim 2016)
 • E. ÖZTÜRK, A. MESUT, "Makine Öğrenmesi Kullanılarak Jpeg Xr Standardında Dosya Boyutu Belirleme İşlemi", 24. IEEE Sinyal İşleme ve İletişim Uygulamaları Kurultayı (SIU-16), 2016, Zonguldak, Türkiye (Mayıs 2016)
 • E. ÖZTÜRK, A. MESUT, A. CARUS, "Jpeg, Jpeg2000 & Jpeg Xr Görüntü Sıkıştırma Standartlarının Performans Karşılaştırması", 24. IEEE Sinyal İşleme ve İletişim Uygulamaları Kurultayı (SIU-16), 2016, Zonguldak, Türkiye (Mayıs 2016)
 • M. ARDA, H. KUŞÇU, E. ÖZTÜRK, "Obtaining Chess Moves with Image Processing", International Scientific Conference UNITECH’13, Gabrovo-Bulgaria (Kasım 2013) (Kasım 2013)
 • Ö. AYDIN, A.Ş.MESUT, E. ÖZTÜRK, “A Text Steganography Approach Using Collocation for Turkish”, International Scientific Conference UNITECH’13, Gabrovo-Bulgaria (Kasım 2013)
 • A.Ş.MESUT, D. ARDA, E. ÖZTÜRK, “An Application of Secret Sharing Scheme and Text Steganography for Cryptographic Key Security”, International Scientific Conference UNITECH’13, Gabrovo-Bulgaria (Kasım 2013)
 • D. ARDA, E.BULUŞ, A.Ş.MESUT, E. ÖZTÜRK, “Secret Sharing Scheme Based on MDS Codes Defined over Prime Finite Field”, International Scientific Conference UNITECH’13, Gabrovo-Bulgaria (Kasım 2013)
 • A.Ş.MESUT, Ö. AYDIN, E. ÖZTÜRK, “Anlamsal Yöntemler Kullanan Bir Metin Steganografi Uygulaması”, “1st International Symposium on Digital Forensics and Security (ISDFS’13)”, Elazığ - Türkiye (Mayıs 2013)
 • N. DEMİRCİ, R. KANDEMİR, E. ÖZTÜRK, "Exam Scheduling With Genetic Algorithms", "International Scientific Conference UNITECH'12", Gabrovo - Bulgaristan (Kasım 2012)

Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

 • E. ÖZTÜRK, A. MESUT, "Entropy Based Estimation Algorithm Using Split Images to Increase Compression Ratio", Trakya University Journal of Engineering Sciences (Haziran 2017)

Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler

Diğer

 • E. ÖZTÜRK, A. MESUT, B. DİRİ, "LevelDB Üzerinde Kullanılabilecek Bir Sıkıştırma Yöntemi", 5. Ulusal Yüksek Başarımlı Hesaplama Konferansı, BAŞARIM2017, İstanbul - Türkiye (Eylül 2017)