» Eğitim Durumu

» Akademik Unvanlar

» Akademik ve İdari Görevler

» Yayınlar

Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

  • Hacıtahiroğlu K., Aydoğan E., “Gelir Dağiliminin Asgari Ücretler ve Çalişma Saatleri Açisindan Değerlendirilmesi”, Journal of Academiz Approaches, Spring 2016 Volume: 7 Issue: 1 p. 148-167

Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler

  • Yıldırım, İ., Gençler A., Aydoğan, E.,” Türkiye ve Avrupa Birliği’nde İş Sağlığı ve Güvenliği ve Madencilik Sektörü Üzerine Bir Değerlendirme”, Ulusal Emek ve Toplum Kongresi, Antalya, Ekim 2014.
  • Aydoğan, E., Gençler, A., Yıldırım, “Türkiye ve Avrupa Birliği’nde İş Sağlığı ve Güvenliği ve Madencilik Sektörü Üzerine Bir Değerlendirme”, Ulusal Emek ve Toplum Kongresi, Antalya , Ekim 2014.

Yazılan Ulusal Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler

  • Aydoğan, E., “İşgören Sessizliği”, Sinan Ünsar (ed.), İnsan Kaynakları Yönetimi ve Çağdaş Güncel Konular, Çanakkale, Paradigma Akademi Yayınları, 2015, s.389-409.

» Verdiği Dersler

Güncel Sosyal Politika Gelişmeleri

İş Hukuku

İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği

İşgücü Piyasasında Enformalleşme

Kariyer Planlaması

Uygulamalı İnsan Kaynakları Yönetimi