» Eğitim Durumu

» Akademik Unvanlar

» İş Tecrübesi

» Yayınlar

SCI-SSCI veya SCI Expanded Kapsamındaki Yayınları

 • Hortacsu, N. & Erturk, E.M. (Oct. 2003). Women and Ideology: Representations of Women in Religious and Secular Turkish Media. Journal of Applied Social Psychology, 33(10), 2017-2039. (Ekim 2003)

Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

 • Çüçen, A.K. & Ertürk, E. M. (Güz, 2008). Soyut Düşünmede Mantık ve Matematik Bilgisinin Yeri. Kaygı, 11, 247-268.

Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler (Proceedings)

 • Yıldız, S. & Ertürk, E.M. (2007) “Bullying among Employees in Private Sector in Turkey”. The XIIIth European Congress of Work and Organizational Psychology, 10 May, Stockholm, Sweden.
 • Ertürk, E. M. (2010). “Conflict Management Styles and Job Satisfaction Relations Among Voluntary Health Workers.” 9th Conference of European Academy of Occupational Health Psychology, 29-31 March, Roma, Italy.
 • Tosun, P. & Ertürk, E. M. (2011). “Social Capital in Online and Offline Environments and Their Associations with Personality.” The 12th European Congress of Psychology, 4-8 July, İstanbul.
 • Ertürk, E. M., Cakal, H., & Hewstone, M. (2011). “Collective Action, Intergroup Contact and Mediating Role of Relative Deprivation and Group Power among Social Groups: The Turkish Context.” The 12th European Congress of Psychology, 4-8 July, İstanbul.
 • Ertürk, E. M., Cakal, H., & Hewstone, M. (2011). “Collective Action Tendencies among Members of Religious and Secular Groups: Group Efficacy, Relative Deprivation, Group Esteem Threat among Social Groups; The Turkish Context.” Annual Scientific Meeting of the International Society of Political Psychology (ISPP), 9-12 July, İstanbul.
 • Ertürk, E. M., & Afşin, B. (2012). “Housewives’ Attitudes Towards Women’s Participation in Work Life: An Evaluation Based on System Justification Theory.” 1st International Interdisciplinary Social Inquiry Conference, 17-21 June, Bursa.

Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler

 • Çelen, N. & Ertürk, E.M. (2004) “Bilgisayar Oyunlarına Düşkünlüğün Bağlanma Davranışı ve Akran Grubu Uyumu Açısından Yeğerlendirilmesi”. IV. Ulusal Çocuk Kültürü Kongresi’nde sözlü sunulan ve kongre kitabında tam metin yayınlanan bildiri (Ed. M. Artar). Ankara Üniv. Yayınları, Ankara.
 • Ertürk, E.M. & Yıldız, S. (2008, 31 Ekim) “Uludağ Üniversitesi Öğrencilerinin Kampusu Değerlendirmesi: Bir Kullanıcı Memnuniyeti Çalışması”. 14. Ulusal Ergonomi Kongresi’nde sözlü sunulan ve tam metin olarak kongre kitabında yayımlanan bildiri, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Trabzon.
 • Ertürk, E. M. (2010). “Gönüllü Sağlık Çalışanları Arasında Çatışma Yönetimi Stilleri ve Performans İlişkisi.” 16. Ulusal Psikoloji Kongresi, 14-17 Nisan, Mersin.

Yazılan Ulusal Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler

 • Ertürk, E. M. (2016). Albert Bandura, Öğrenmenin Psikolojisi kitabında bölüm. Olson, M. H. ve Hergenhahn, B. R. Çev. Editörü: M. Şahin, (Orijinal Adı: Theories of Learning, 9. basımdan çeviri) Ankara: Nobel. ISBN: 978-605-320-515-9 (Ekim 2016)
 • Ertürk, E. M. (2016). Toplumsal Cinsiyet. Davranış Bilimleri, Kitap bölümü, Ed. M. Zencirkıran. Bursa: Dora. (ISBN: 978-605-9666-43-5) (Eylül 2016)
 • Ertürk, E. M. (2012). Örgütlerde Çatışma. Editör: M. Zencirkıran, Örgüt Sosyolojisi kitabında bölüm, Bursa: Dora yayınevi. (ISBN: 978-605-4485-57-4)

Editörlük / Yayınlama

 • Ertürk, E. M. (2016). Edward Chace Tolman, Öğrenmenin Psikolojisi kitabında bölüm editi. Olson, M. H. ve Hergenhahn, B. R. Çev. Editörü: M. Şahin, (Orijinal Adı: Theories of Learning, 9. basımdan çeviri) Ankara: Nobel. ISBN: 978-605-320-515-9 (Ekim 2016)
 • Ertürk, E. M. (2016). Jean Piaget, Öğrenmenin Psikolojisi kitabında bölüm editi. Olson, M. H. ve Hergenhahn, B. R. Çev. Editörü: M. Şahin, (Orijinal Adı: Theories of Learning, 9. basımdan çeviri) Ankara: Nobel. ISBN: 978-605-320-515-9 (Ekim 2016)

Yapılan Hakemlikler

 • 18. Ulusal Psikoloji Kongresi, Bilimsel Değerlendirme Kurulu üyeliği. (Nisan 2014)
 • Journal of Applied Social Psychology