» Eğitim Durumu

» Akademik Unvanlar

» Akademik ve İdari Görevler

» İş Tecrübesi

» Yayınlar

Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

 • Yiıldız,E., Ulker-Demirel, E. "Measuring the Effects of Brand Authenticity Dimensions on Word-Of-Mouth Marketing Via Brand Image Using Structural Equation Modeling", International Journal of Business and Social Science, Vol. 8, No. 3 (Mart 2017)

Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler (Proceedings)

 • Ulker-Demirel, E. and Demirel, E. "Sharing Economy And Collaborative Consumption For Economic Sustainability", 8th International Conference on Governance, Fraud, Ethics and Social Responsibility, Mount Allison University, Sackville/Canada (Temmuz 2017)
 • Ulker Demirel, E. "Finansal Bir Yatırım Aracı Olarak Sanat ve Türk Sanat Piyasası", International Congress on Economic Researches and Financial Markets, Edirne, Turkey (Mayıs 2017)
 • Ulker-Demirel, E. & Akyol, A. "Movie Industry & Marketing Concept" 2nd International Conference of Development and Economy, Thessaloniki, Greece. (Haziran 2016)
 • Ulker, E., ‘’Sly Face Of Sport Organizations: Ambush Marketing’’; 4th International Student Conference on Governance, Fraud, Ethics and Social Responsibility, Alanya, Turkey. (Nisan 2012)
 • Ulker, E., ‘’Marketing Ethics in terms of Promotional Activities’’, 3rd International Student Conference on Governance, Fraud, Ethics and Social Responsibility, Cappadocia, Turkey. (Haziran 2011)

Yazılan Uluslararası Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler

 • Ulker-Demirel, E. & Demirel, E. "Green Marketing and Stakeholder Perceptions". Handbook of Research on Waste Management Techniques for Sustainability, IGI GLOBAL: USA, DOI: 10.4018/978-1-4666-9723-2.ch004 (Şubat 2016)
 • Ulker-Demirel, E., "Relationship Between Movie Industry and Marketing With Respect To Cultural Economy", Chapter 28, ''Handbook of Research on Developing Sustainable Value in Economics, Finance, and Marketing'', IGI Global: USA, DOI: 10.4018/978-1-4666-6635-1 (Ocak 2015)

Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

 • Ülker-Demirel, E. & Yıldız, E. "Marka Özgünlüğünün, Marka Tercihi, Müşteri Tatmini ve Marka Sadakati Üzerindeki Etkileri: Bilgisayar Markaları Üzerine Bir Araştırma", Marmara Üniversitesi Öneri Dergisi, 44(21). (Temmuz 2015)
 • Gonenc Guler, E. and Ulker, E., Political Marketing and a Case Study: Barack Obama’, 2010, E-Journal of New World Sciences Academy, 5, 2, 93-107.

Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler

 • Ulker-Demirel, E. & Yıldız, E. "Marka Özgünlüğünün Marka Tercihi, Müşteri Tatmini ve Marka Sadakati Üzerindeki Etkisi ". 20. Ulusal Pazarlama Kongresi- Eskişehir. (Haziran 2015)

Üye Olunan Kurum ve Kuruluşlar

 • Pazarlama ve Pazarlama Araştırmaları Derneği (PPAD)

Diğer

 • Sanat ve Sanat Pazarlaması - Konuşmacı / TRKPA TV (Türkiye Pazarlama Akademisyenleri ve Uygulamalacıları Televizyonu) (YouTube) (Mart 2015)

» Verdiği Dersler

Dijital Çağda İşletmeler

Medya, Değişen Tüketici ve Pazarlama

Pazarlama İlkeleri

Pazarlamada Dijital Çağ

Sanat Pazarlaması

Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri (Yüksek Lisans)

Tüketici Davranışı

Turizmde Tüketici Davranışı (Yüksek Lisans)