» Eğitim Durumu

» Akademik Unvanlar

» İş Tecrübesi

» Yayınlar

Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

 • Tekkanat E., Topaloğlu M. The Study of Customer Attitudes towards SMS Advertisements, Procedia Economics and Finance, Volume 39, 2016, Pages 32–38, 3rd GLOBAL CONFERENCE on BUSINESS, ECONOMICS, MANAGEMENT and TOURISM, 26-28 November 2015, Rome, Italy (Haziran 2016)
 • Tekkanat E., Topaloğlu M. The Assessment of High Schoolers’ Internet Addiction. Procedia-Social Science and Behavioral Sciences, Volume ?,Issue ?, Pages ?. 4th World Conference on Educational Technology Researches. 28-29 November 2014.University of Barcelona.Barcelona-Spain. (Kasım 2014)
 • Topaloğlu M., Tekkanat E. Identifying the Usage of Information Technologies and Literacy Levels . Procedia-Social Science and Behavioral Sciences, Volume ?,Issue ?, Pages ?. 4th World Conference on Educational Technology Researches. 28-29 November 2014.University of Barcelona.Barcelona-Spain (Kasım 2014)
 • Tekkanat E., Topaloğlu M. Density Based Quality Control Processes In Network Security. AWERProcedia – Information Technology and Computer Science. Volume ?, ISSN: 2147-5105, Pages ?. 4rd World Conference on Information Technology.26-28 November 2013. Maison N.-D. Chat d'Oiseau BRUSELLS – BELGIUM. (Kasım 2013)
 • Topaloğlu M., Tekkanat E. Real Time Control of Big Data Sets in Dlp Architecture. AWERProcedia – Information Technology and Computer Science. Volume ?, ISSN: 2147-5105, Pages ?. 4rd World Conference on Information Technology.26-28 November 2013. Maison N.-D. Chat d'Oiseau BRUSELLS – BELGIUM. (Kasım 2013)

Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler (Proceedings)

 • DİJİTAL PAZARLAMALARIN ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNDEKİ ETKİLERİ
 • DEVELOPING JAVA DESIGN PATTERNS MODEL WITH OBJECT ORIENTED PROGRAMMING

Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

 • TEKKANAT, E., & TOPALOĞLU, M. (2017). DUVARLARDAKİ ISI KAYBININ YAPAY SİNİR AĞI İLE BELİRLENMESİ VE KARAR DESTEK SİSTEMİ İLE MALZEME SEÇİMİ. Sakarya Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 21(4). (Ağustos 2017)

Yazılan Ulusal Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler

 • Bulut Bilişim (Ağustos 2017)

Yapılan Hakemlikler

 • Journalism & Mass Communication

» Verdiği Dersler

BİLGİSAYARA GİRİŞ

 • Microsoft Ofis Uygulamaları ve HTML

BİLİŞİMDE VERİ GÜVENLİĞİ

Görsel Programlama-I

 • Java ile görsel programlama

İNTERNET PROGRAMLAMA

 • Internet ve uygulamalarına giriş, ASP.NET

İŞLETİM SİSTEMLERİ

 • İşletim sistemlerine giriş. İŞletim sistemlerinin görevleri.

  İşletim sistemlerinin yapısı. Örnek işletim sistemleri: Unix ve Windows genel bakış

Kriptografi

 • Şifreleme bilimi, analizi

PROBLEM ÇÖZME VE ALGORİTMA

 • oblem Çözüm İlkeleri ve Problem Çözüm Evreleri

PROGRAMLAMA DİLİ UYGULAMALARI

 • C++ dili ile programlamaya giriş

SANALLAŞTIRMA VE BULUT HESAPLAMA

Sistem Programlama

VERİTABANI YÖNETİM SİSTEMLERİ

 • SQL VE MYSQL, T-SQL, PL/SQL

» Duyurular

16 Mart 2014 » Bitirme Projesi Vize Sunum Listesi

06 Şubat 2014 » Tez dosyaları