» Eğitim Durumu

» Akademik Unvanlar

» Akademik ve İdari Görevler

» Yayınlar

SCI-SSCI veya SCI Expanded Kapsamındaki Yayınları

 • Türkiye'nin batısında (Edirne) yaşayan kadınlarda iyot eksikliği (Ocak 2016)
 • Sibel Güler, Ayşe Caylan, F. Nesrin Turan, Nezih Dağdeviren, Yahya Çelik, The prevalence of restless legs syndrome in Edirne and its districts concomitant comorbid conditions and secondary complications, Neurological Sciences, 2015, 36, 10, 1805 (Mayıs 2015)
  1
  ATIF
 • Dağdeviren N, Musaoğlu Z, Kurt Ömürlü İ, Öztora S. Akademisyenlerde iş doyumunu etkileyen faktörler. Balkan Med J 2011;28(1):69-74. DOI: 10.5174/tutfd.2010.04370.1
  5
  ATIF
 • Oztora S, Korkmaz O, Dagdeviren N, Celik Y, Caylan A, Top MS, Asil T. Migraine headaches among university students using id migraine test as a screening tool. BMC Neurology 2011;11:103. DOI:10.1186/1471-2377-11-103.
  5
  ATIF
 • Duran S, Duran R, Şahin EM, Dağdeviren N, Güzel A. Comparison of the knowledge and attitudes of midwives about breastfeeding with breastfeeding behaviors of the mothers they provide counseling. Balkan Medical Journal 2010;27(1):11-7. (Mart 2010)
  1
  ATIF
 • Hamdi Kara, Aydin, Gemalmaz, Aktürk, Yaman, Bozdemir, Kurdak, Sitmapinar, Devran Sencar, Basak, Akdeniz, Isıldar, Burgut, Özcan, Akça, Dagdeviren, Ungan. Habitual tea drinking and bone mineral density in postmenopausal Turkish women: investigation of prevalence of postmenopausal osteoporosis in Turkey (IPPOT Study). nternational journal for vitamin and nutrition research: 77; 6:389-397. (Kasım 2007)
  4
  ATIF
 • Dagdeviren N, Akturk Z. An evaluation of patient satisfaction in Turkey with the EUROPEP instrument. Yonsei medical journal 2004;45(1):23-28. (Şubat 2004)
  1
  ATIF
 • F Yorulmaz, Z Akturk, N Dagdeviren, A Dalkilic. Smoking among adolescents: relation to school success, socioeconomic status, nutrition, and self-esteem. Swiss medical weekly 132 (31-32), 449-454 (Ağustos 2002)
  2
  ATIF

Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

 • Peker M, Oztora S, Caylan A, Dagdeviren HN. Gece yeme anketinin Türkçe versiyonunun genel yetişkin nüfustaki iç güvenilirliği. Euras J Fam Med 2016;5(3):109-12. (Aralık 2016)
 • Oztora S, Nayir N, Caylan A, Dagdeviren HN. Cinsellik hakkındaki bilgi düzeyi ve kadın cinsel işlev bozukluğu sıklığı:Bir toplum çalışması. Euras J Fam Med 2016;5(2):75-80. (Ağustos 2016)
 • Yayla K, Caylan A, Oztora S, Cecen CE, Yilmaz AC, Dagdeviren HN. Hasta aktivasyon ölçeğinin Türkçe versiyonunun güvenirlik analizi. Euras J Fam Med 2016;5(1):20-4. (Nisan 2016)
 • Doğurganlık sorunu yaşayan kişiler için hayat kalitesi ölçeğinin Türkçe versiyonunun iç güvenirlik analizi (Ağustos 2014)
 • Margaret O'Riordan, Andre Dahinden, Zekeriya Aktürk, José Miguel Bueno Ortiz, Nezih Dağdeviren, Glyn Elwyn, Adrian Micallef, Mikko Murtonen, Marianne Samuelson, Per Struk, Danny Tayar, Janecke Thesen. Dealing with uncertainty in general practice: an essential skill for the general practitioner Quality in primary care 19 (3), 175-181 (Eylül 2011)
 • Dağdeviren N, Set T, Aktürk Z. Sexual activity among Turkish adolescents: once more the distinguished male. International journal of adolescent medicine and health 2008;20(4)431-9. (Ekim 2008)
  1
  ATIF

Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler (Proceedings)

 • Caylan A, Kiyunat Z, Oztora S,Dagdeviren HN. The Evaluation Of The Effects Of Sleep Quality On Fatigue In People Aged Between 20-64 Years In Edirne. 21st WONCA World Conference of Family Doctors. November 2-6, 2016. Rio de Janeiro, Brazil. (Kasım 2016)
 • Dagdeviren HN,Taymez F, Caylan A, Oztora S. Gebeliğin annenin sağlığına ve yaşam kalitesine etkisi. 21st WONCA World Conference of Family Doctors. November 2-6, 2016. Rio de Janeiro, Brazil. (Kasım 2016)
 • Oztora S, Nepesova G, Caylan A, Dagdeviren N. Edirne'de doktora danışılmadan ilaç kullanımı: Bir toplum araştırması. WONCA Europe Conference 2016. Copenhagen, Denmark. 15-18 June 2016 (Haziran 2016)
 • Top O, Oztora S, Çaylan A, Dagdeviren HN. Kronik böbrek yetmezlikli hastalarda eğitim düzeyinin uyku kalitesi üzerine etkisinin değerlendirilmesi. 15th International Eastern Mediterranean Family Medicine Congress, 26-29 May 2016, Adana, Turkey. (Mayıs 2016)
 • Peker M, Vatansever İ, Öztora S, Kıyunat Z, Dağdeviren N. Fitoterapi̇: Tibbi Bitkilerle Tedavi. 15th International Eastern Mediterranean Family Medicine Congress. 26-29 May 2016, Adana, Turkey. (Mayıs 2016)
 • Kıyunat Z, Çetinbas A, Öztora S, Çaylan A, Dağdeviren HN. Sağlık bı̇lı̇mlerı̇ fakültesı̇ kız öğrencı̇lerı̇nde premenstrüel sendrom sıklığı ve baş ağrısı ı̇lı̇şkı̇sı̇. 15th International Eastern Mediterranean Family Medicine Congress. 26-29 May 2016, Adana, Turkey. (Mayıs 2016)
 • Kıray Ülke S, Öztora S, Dağdeviren HN. Zika Virüs: Bilinmeyenler Ve Merak Edilenler. 5. International Trakya Family Medicine Congress. 16-20 March 2016, Edirne, Turkey. (Mart 2016)
 • Uyar AA, Sezer Ö, Öztora S, Çaylan A, Dağdeviren HN. Profesyonel Bir Bisikletçide Asemptomik Pulmoner Hipertansiyon. 5. International Trakya Family Medicine Congress. 16-20 March 2016, Edirne, Turkey. (Mart 2016)
 • Kıyunat Z, Çaylan A, Çetinbaş A, Öztora S, Dağdeviren HN. Erişkin Popülasyonda Uyku Kalitesinin Değerlendirilmesi. 5. International Trakya Family Medicine Congress. 16-20 March 2016, Edirne, Turkey. (Mart 2016)
 • Kıyunat Z, Çetinbaş A, Öztora S, Çaylan A, Dağdeviren HN. Menstrüel Migren. 5. International Trakya Family Medicine Congress. 16-20 March 2016, Edirne, Turkey. (Mart 2016)
 • Çetinbaş A, Kıyunat Z, Çaylan A, Öztora S, Dağdeviren HN. Yaşlilarda Beslenme Durumunun Saptanmasi. 5. International Trakya Family Medicine Congress. 16-20 March 2016, Edirne, Turkey. (Mart 2016)
 • Sezer Ö, Çaylan A, Kıray Ülke S, Öztora S, Dağdeviren HN. Ağrı Yönetimi, Doktor İçin Başlangıç Noktası. 5. International Trakya Family Medicine Congress. 16-20 March 2016, Edirne, Turkey. (Mart 2016)
 • Evlenmemiş bireylerin aile planlaması bilgilerinin değerlendirilmesi (Mayıs 2014)
 • The Impact of Pregnancy on Mother’s Health and Quality of Life Taymez Fatos, Caylan Ayse, Dagdeviren Hamdi Nezih- Vasco de Gama Forum Barcelona (Şubat 2014)
 • Cultural Differences: How Much Do They Lead To Eating Disorders?-Bozoklu Gulhan, Caylan Ayse, Dagdeviren Hamdi Nezih- Vasco de Gama Forum Barcelona (Şubat 2014)
 • Health Related Quality of Life Among Infertile Women-Yucel Ayca, Caylan Ayse, Dagdeviren Hamdi Nezih- Vasco de Gama Forum Barcelona (Şubat 2014)
 • ASM'lerde çalışan sağlık personelinin mental hastalıklara yönelik inanç ve tutumları
 • Edirne ASM doktorlarının çocuk istismarı ve ihmaline ilişkin bilgi, farkındalık ve tutumları
 • Edirne'de birinci basamakta hasta memnuniyeti ve doktorun iş doyumuyla ilişkisi

Uluslararası Konferans ve Sempozyumlar

 • Scientific Paper Evaluator. 21st WONCA World Conference of Family Doctors. November 2-6, 2016. Rio de Janeiro, Brazil. (Kasım 2016)
 • Dagdeviren HN. Aile hekimliğinde hipertansiyon yönetimi.22-25 September 2016, Batumi, Georgia. (Eylül 2016)
 • Bilimsel Komite üyesi. 5th International Black Sea Family Medicine Congress, 22-25 September 2016, Batumi, Georgia. (Eylül 2016)
 • Dagdeviren HN. Oturum Başkanı. Grip aşısı, güncel veriler ne diyor. 15th International Eastern Mediterranean Family Medicine Congress. 26-29 May 2016, Adana, Turkey (Mayıs 2016)
 • Kongre Başkanı. 5th International Trakya Family Medicine Congress. 16-20 Mart 2016 (Mart 2016)
 • Balkan Congress on Health Sciences- President (Mayıs 2014)
 • 13. Uluslararası Doğu Akdeniz Aile Hekimliği Sempozyumu- Açılış Paneli Panel Başkanı
 • Sağlık Turizmi Boyutuyla Aktif Yaşlanma Merkezi ve Yaşlı Dostu Edirne 7. Uluslararası Balkan Forumu

Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

 • Beslenme ve yaşam kalitesini artırmak için davranışsal değişiklikler (Aralık 2014)
 • Dağdeviren N, Oral ET, Dedeoğlu S. Bipolar affektif bozuklukta mevsimsellik. Düşünen Adam 1998;11(4):53-55.
  1
  ATIF

Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler

 • Merve Peker, Serdar Öztora, Hamdi Nezih Dağdeviren. Üniversite Öğrencilerinde Gece Yeme Sendromu Ve Alkol Kullanımı Arasındaki İlişkinin Araştırılması. 15. ulusai aile hekimliği kongresi (Ekim 2016)
 • Kamil Yayla, Ayşe Çaylan, Hamdi Nezih Dağdeviren. Yetişkinlerde Hasta Aktivasyonunu Etkileyen Faktörlerin Değerlendirilmesi. 15. ulusal aile hekimliği kongresi (Ekim 2016)
 • İlkay Vatansever, Ayşe Çaylan, Hamdi Nezih Dağdeviren. Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesinde Çalışan Araştırma Görevlilerinin İşe Bağlı Gerginlik Düzeyleri İle Cinsiyetleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi. 15. ulusal aile hekimliği kongresi (Ekim 2016)
 • Armağan Bağış, Ayşe Çaylan, Hamdi Nezih Dağdeviren. Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğrencilerinde İnternet Bağımlılığı Ve Gündüz Uykululuk Haline Etkisinin Değerlendirilmesi. 15. ulusal Aile Hekimliği KOngresi (Ekim 2016)
 • Cabbar Ertuğrul Çeçen, Serdar Öztora, Hamdi Nezih Dağdeviren. Trakya Üniversitesi Sağlık Çalışanlarının Aile Fonksiyonunun Değerlendirilmesi. 15. Ulusal Aile Hekimliği Kongresi (Ekim 2016)
 • Ayça Çetinbaş, Tevfik Aktoz, Züleyha Kıyunat, Yavuz Özdemir, İrfan Hüseyin Atakan, Hamdi Nezih Dağdeviren. Doğurganlık Sorunu Yaşayan Kişiler İçin Hayat Kalitesi Ölçeği’nin Erkek Hastalarda İç Güvenilirlik Analizi Ön Sonuçlar. 15. Ulusal Aile Hekimliği Kongresi (Ekim 2016)
 • Boyunda kitle ayırıcı tanısında fizik muayenenin önemi. Kıray Ülke S, Aladağ Çiftdemir N, Örencik A, Öztora S, Çaylan A, Dağdeviren N
 • Aile Hekimliğinde olgu sunumuyla klinik yöntemin önemi. Çetinbaş A, Çaylan A, Öztora S, Dağdeviren N. 13. Ulusal Aile Hekimliği Kongresi: 162.

Ulusal Konferans ve Sempozyumlar

 • Panelist, uzmanlık eğitimi, eğitici gözüyle. 15. ulusal aile hekimliği kongresi (Ekim 2016)
 • Konferans: Aile Hekimliğinin Geleceği: Kişiselleştirilmiş Bakım. 15. ulusal aile hekimliği kongresi (Ekim 2016)
 • Bilimsel kurul, 15. ulusal aile hekimliği kongresi (Ekim 2016)
 • Oturum başkanı, 10. Aile Hekimliği Güz okulu (Eylül 2016)
 • Panelist, Aile Hekimliği Uzmanlık Eğitimine Paydaş Bakışları. 10 Aile Hekimliği Güz Okulu (Eylül 2016)
 • Oturum başkanı. Aile Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi: Gerçekler ve İdealler. 10. Aile Hekimliği Güz Okulu (Eylül 2016)
 • Kongre Başkanı, 10 Aile Hekimliği Güz Okulu (Eylül 2016)
 • Konferans- Hastayla Gücün Paylaşılması-Davetli Konuşmacı 13. Ulusal Aile Hekimliği Kongresi
 • Çalıştay - Aile Hekimliği Uzmanlığı Dergilerinin Geleceği ve İndeksler- Davetli konuşmacı 13. Ulusal Aile Hekimliği Kongresi
 • Uzmanına Danış- Başağrılı hastaya yaklaşım - Oturum Başkanı 13. Ulusal Aile Hekimliği Kongresi

Yazılan Ulusal Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler

 • Ergen cinselliği- Current Aile Hekimliği Tanı ve Tedavi- Kut, Eminsoy (Ocak 2014)

Yönetilen Doktora Tezleri

 • sezen kıray Ülke Tıp eğitiminin öğrencilerin sağlığına ve sağlık davranışlarına etkisinin araştırılması (Temmuz 2016)
 • Gebeliğin anne ayadının sağlığına ve yaşam kalitesine etkisi- Dr. Fatoş Taymez Uzmanlık Tezi 2014
 • Edirne kent nüfusunda yeme davranışı ve etkileyen faktörler Dr. Gülhan Bozoklu Uzmanlık Tezi 2014
 • Trakya Üniversitesi Hastanesi üremeye yardımcı teknikler merkezine başvuran kadınlarda yaşam kalitesi- Ayça Çetinbaş Uzmanlık Tezi-2014

Yönetilen Yüksek Lisans Tezleri

 • Özge Cemali. Edirne il merkezindeki yaşlı bireylerde beslenme durumu ve etkileyen faktörler (Kasım 2016)
 • Özge Mengi. Sporcularda beslenme alışkanlıkları, duygu durumu ve performans arasındaki ilişki (Kasım 2016)

Editörlük / Yayınlama

 • Editörler kurulu. Turkish Journal of Family Medicine and Primary Care 2016/4 (Aralık 2016) (Aralık 2016)
 • Danışma kurulu. Medical journal of Bakırköy, 2016/4 (Aralık 2016)
 • Baş editör. Eurasian Journal of Family Medicine. Vol 5, N:3 (Aralık 2016)
 • Editörler kurulu. Turkish Journal of Family Medicine and Primary Care 2016/3 (Eylül 2016)
 • Danışma kurulu. Medical journal of Bakırköy, 2016/3 (Eylül 2016)
 • Baş editör. Eurasian Journal of Family Medicine. Vol 5, N:2 (Ağustos 2016)
 • Bilimsel kurul. Türkiye Aile Hekimliği Dergisi (Temmuz 2016)
 • Editorler kurulu. Turkish Journal of Family Medicine and Primary Care 2016/2 (Haziran 2016)
 • Danışma kurulu. Medical journal of Bakırköy, 2016/2 (Haziran 2016)
 • Baş editör. Eurasian Journal of Family Medicine. Vol 5, N:1 (Nisan 2016)
 • Editorler kurulu. Turkish Journal of Family Medicine and Primary Care 2016/1 (Mart 2016)
 • Danışma Kurulu. Bakırköy tıp dergisi, 2016/1 (Mart 2016)
 • Avrasya Aile Hekimliği Dergisi

Projeler

 • Edirne İl Merkezindeki Yaşlı Bireylerde Beslenme Durumu ve Etkileyen Faktörler, TUBAP 2105-233 (Aralık 2016)
 • 5. Uluslararası Trakya Aile Hekimliği Kongresi, TUBAP 2016/33 (Kasım 2016)
 • TÜBAP 2013/110 numaralı proje
 • TUBİTAK2223 Yurtiçi Bilimsel Etkinlik Destekleme Projesi- Rumeli Günleri 2014
 • Edirne Aktif Yaşlanma Merkezi- TRAKYAKA Projesi TR21/14/SOS/0114

Ödüller

 • Peker M, Öztora S, Dağdeviren HN. Üniversite Öğrencilerinde Gece Yeme Sendromu Ve Alkol Kullanımı Arasındaki İlişkinin Araştırılması. 15. Ulusal Aile Hekimliği Kongresi. 17-30 Ekim 2016, Ankara. (Ekim 2016)

Diğer

 • Doçentlik sınav jürisi, Hamit Sırrı Keten (Haziran 2016)
 • Doçentlik sınav jürisi, Zeliha Cansever (Haziran 2016)
 • Doçentlik sınav jürisi, Metin Canbal (Haziran 2016)
 • Doçentlik Sınav Jürisi, Neşe Yeniçeri (Nisan 2016)
 • Doçentlik sınav Jürisi, Oktay Sarı (Nisan 2016)
 • Doçentlik sınav jürisi, Fatma Gökşin Cihan (Nisan 2016)
 • Profesörlük atama jürisi, Pemra Cöbek Ünalan (Ocak 2016)
 • Üniversitelerarası Kurul Doçentlik sınavı jüri üyeliği- Dr. Hülya Parıldar
 • Üniversitelerarası Kurul Doçentlik sınavı jüri üyeliği- Dr. Mustafa Haki Sucaklı
 • Üniversitelerarası Kurul Doçentlik sınavı jüri üyeliği- Dr. Uğur Bilge
 • Erciyes Üniversitesi Rektörlüğü Profesör atama dosyası Dr. Mustafa Mümtaz Mazıcıoğlu
 • Hacettepe Üniversitesi Rektörlüğü Profesör atama dosyası Dr. Murat Ünalacak
 • Mustafa Kemal Üniversitesi Rektörlüğü Prof. Dr. Atama Dosyası Dr. Cahit Özer
 • Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Yrd. Doç. Dr. Atama Dosyası Dr. Önder Sezer
 • Trakya Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Sağlık Yönetimi Bölümü Yrd. Doç. Dr. Atama Dosyası Dr. Onur Çetin
 • Trakya Üniversitesi Sağlık Hizmetleri MYO Yrd. Doç. Dr. Atama Dosyası Dr. Dt. Canpolat Polat
 • İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Aİle Hekimliği AD Yrd. Doç. Atama Dosyası Dr. Burcu Kayhan Tetik