» Yayınlar

Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler (Proceedings)

  • A rare laryngoscopy complication massive bleeding due to pharyngeal laceration (Mayıs 2015)
  • To determine the incidence of intraabdominal pressure and related risk factors on intensive care patients (Mayıs 2015)
  • Investigation of the incidence of ventilator associated pneumonia in intensive care patients (Mayıs 2015)
  • The prognostic value of cerebral oxygen saturation measurement for assessing prognosis after cardiopulmonary resuscitation (Mayıs 2015)

Uluslararası Konferans ve Sempozyumlar

  • Synthetic cannabinoid intoxication: case report (Mayıs 2015)

Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

  • Sentetik kannabinoid (Bonzai) zehirlenmesi (Kasım 2015)
  • Factors affecting acute renal failure in intensive care unit and effect of these factors on mortality (Kasım 2015)