» Biyografi

1989 yılında İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi'nden (Çapa) mezun olarak Tıp Doktoru ünvanını aldı. 1989 yılında İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi'nde başladığı Nöroşirürji ihtisasını 1996 yılında tamamlayarak Nöroşirürji uzmanı oldu. 1992 yılında asistanlığı sırasında başladığı Avrupa Nöroşirürji Birliği’nin (EANS) 5 yıllık kurs programını 1996 yılında tamamladı ve aynı yıl girdiği Avrupa yeterliliği (Board) yazılı sınavında başarı gösterdi. 1998 yılında Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde öğretim görevlisi olarak göreve başladı ve aynı yıl Yardımcı Doçent kadrosuna atandı.
2000 yılından sonra çalışmalarını spinal cerrahi alanına yönlendiren Dr. Cumhur Kılınçer, yurtiçi ve yurtdışı fellowship programlarıyla bu konudaki bilgi ve deneyimini arttırdı. 2000 yılında Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroşirürji Anabilim Dalı (Dr. Mehmet Zileli), 2002-2003 yıllarında Amerika Birleşik Devletleri’nde Cleveland Clinic Foundation Nöroşirürji Kliniği ve Spine Research Laboratory'de (Dr. Edward Benzel/Dr. Lisa Ferrara), 2005 yılında VKV Amerikan Hastanesi Nöroşirürji ve Ağrı Kliniklerinde (Dr. Fahir Özer/Dr. Ömür Erçelen), 2006 yılında İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Nöroşirürji Anabilim Dalı'nda (Dr. Faruk Ünal), 2008 yılında Florence Nightingale Hastanesi Spine Center'da (Dr. Azmi Hamzaoğlu) çalıştı. Klinik çalışmalarının yanısıra,  2004 yılında Trakya Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsünde başladığı Anatomi Doktorasını Ocak 2009'da 'Kadavrada Lumbar Bölge Arcus Vertebrae'larının vertebralarının kantitatif anatomisi' adlı teziyle tamamladı.

         Dr. Cumhur Kılınçer 2007 yılında Beyin ve Sinir Cerrahisi dalında Üniversite Doçenti, 2013 yılında ise Profesör ünvanını aldı. 41'i uluslarası 92 yayını, 30'u uluslarası 139 bildirisi mevcuttur. Spinal cerrahi ve spinal biyomekanik konusunda 25 ulusal ve uluslarası toplantı/seminer/kursta konuşmacılık/eğitmenlik/oturum başkanlığı yapan Dr. Cumhur Kılınçer SCI-E kapsamındaki 7 uluslararası dergide hakemlik yapmaktadır. Ulusal ve uluslarası toplam 12 ödülün sahibi Dr. Cumhur Kılınçer Türk ve Avrupa (EANS) Nöroşirürji Yeterlilik (Board) sahibidir.

» Akademik Unvanlar

» Akademik ve İdari Görevler

» Yayınlar

SCI-SSCI veya SCI Expanded Kapsamındaki Yayınları

 • Sizes of the transverse foramina correlate with blood flow and dominance of vertebral arteries. Kotil K, Kilincer C. The Spine Journal 14 (6), 933-937, 2014 (Haziran 2014)
  2
  ATIF
 • Frequency, distribution and severity of prevalent osteoporotic vertebral fractures in postmenopausal women. Kilincer C, Kabayel DD, Cagli B, Unlu E, Wicki B, Ozdemir F. Turk Neurosurg. 2013;23(4):476-83 (Ekim 2013)
 • Factors affecting the outcome of decompressive craniectomy for large hemispheric infarctions: a prospective cohort study. C Kilincer, T Asil, U Utku, MK Hamamcioglu, N Turgut, T Hicdonmez. Acta neurochirurgica 147 (6), 587-594, 2004
  7
  ATIF

Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

 • Özet rehber derlemesi: erişkin istmik spondilolistezisin tanı ve tedavisi için kanıta dayalı bir klinik rehber (Aralık 2016)

Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler (Proceedings)

 • 2222222222222 (Ocak 2017)
 • 11111111111 (Ocak 2017)

Uluslararası Konferans ve Sempozyumlar

 • Kongre Sekreterliği. “Joint Meeting of Istanbul Spine Masters & ISMISS Turkey 2016” (Eylül 2016)
 • Kılınçer C, E. Delen, T. Akinci. Sözlü sunum. Erişkinde gerilmiş kord sendromu cerrahisi. Sözlü sunum. EANS 2016. September 4-6, 2016, Athens-Greece (Eylül 2016)
 • Kılınçer C. Servikal foraminal stenozun tanısında 3 boyutlu bilgisayarlı tomografinin önemi. Sözlü sunum. EANS 2016. September 4-6, 2016, Athens-Greece (Eylül 2016)
 • Organizasyon Komitesi Sekreterliği. 8. ISMISS Turkey Congress, 6-8 Kasım 2015, Istanbul. (Kasım 2015)
 • Davetli Konuşmacı. Istanbul Spine Masters “Advanced Spine Course". Istanbul-Turkey. October 09 - 11, 2015. (Kasım 2015)
 • Oturum eşbaşkanlığı. 15th Interim Meeting of the WFNS. 8th-12th September, 2015. Rome Marriott Park Hotel, Italy (Eylül 2015)
 • Davetli Konuşmacı. 15th Interim Meeting of the WFNS. 8th-12th September, 2015. Rome Marriott Park Hotel, Italy (Eylül 2015)
 • Davetli Konuşmacı. EANS ADVANCED COURSE IN SPINAL SURGERY. Eylül 2015. Innsbruck, Avusturya. (Eylül 2015)
 • Panelist. 5th International Training Course for Full-endoscopic Operations of the Lumbar, Thoracic and Cervical Spine. June 5, 2015. Istanbul (Haziran 2015)
 • Oturum eşbaşkanlığı. INTERNATIONAL 33RD COURSE FOR PERCUTANEOUS ENDOSCOPIC SPINAL SURGERY AND MINIMAL INVASIVE COMPLEMENTARY TECHNIQUES. January 29 / 30, 2015 - Klinik Hirslanden, Zurich / Switzerland. (Ocak 2015)
 • Simsek O, Akıncı AT; Sut N, Hamamcıoglu MK, Kılıncer C, Cobanoglu S. Edirne'de spontan subaraknoid kanama: Türkiyeden ilk nüfus tabanlı çalışma. 15th World Congress of Neurosurgery, Seoul-Korea, September 8-13, 2013. (Eylül 2013)

Yazılan Uluslararası Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler

 • “Torakal omurganın anatomisi” In: WFNS Spine Committee Textbook on Thoracic Spine, Ed: P.S. Ramani. Jaypee Brothers Medical Publishers, New Delphi. Pages: 1-7 (2016). ISBN: 978-93-5250-007-9 (Ocak 2016)

Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

 • Kılınçer C. Omurga Enfeksiyonları. Türkiye Klinikleri Enfeksiyon Hastalıklarında Nöroşirurji Özel Sayısı. 2016;6(1):67-75 (Ocak 2016)
 • Kılınçer C. Omurga Enfeksiyonları. Türkiye Klinikleri Enfeksiyon Hastalıklarında Nöroşirurji Özel Sayısı. 2015 (Yayına kabul edildi). (Temmuz 2015)

Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler

 • Kılıncer C, Soy O. Lomber diskektomiyi takiben epidural hematom: 2 olgu sunumu. Elektronik Poster Sunumu. Türk Nöroşirürji Derneği 29. Bilimsel Kongresi, Antalya, Türk Nöroşirürji Dergisi, 25 (Ek), 186, 2015 (Nisan 2015)

Ulusal Konferans ve Sempozyumlar

 • davetli Konuşmacı. ALT SERVİKAL BÖLGEDE CERRAHİ TEKNİKLER ve ENSTRÜMANTASYON 21 Kasım 2015. Bahçeşehir Üniversitesi, Tıp Fakültesi Kadıköy - İSTANBUL (Kasım 2015)
 • Davetli Konuşmacı. Nöromodülasyon 2015. 13-14 Kasım 2015, İstanbul (Kasım 2015)
 • Davetli Konuşmacı. Türk Nöroşirürji Derneği Spinal Cerrahi Grubu Yıllık Bilimsel Sempozyumu, 29 Ekim - 1 Kasım 2015, Kervansaray Kongre Merkezi, Antalya (Ekim 2015)
 • Davetli Konuşmacı. Türk Nöroşirürji Derneği Spinal ve Periferik Sinir Cerrahisi Öğretim ve Eğitim Grubu “SPSCG Temel Eğitim Programı (STEP)” 5.Dönem 2. Modülü, 28-31 Mayıs 2015. Trabzon. (Mayıs 2015)
 • Panel Başkanlığı . İyatrojenik İnstabilite Ne Zaman Oluşur Ne Yapmalıyım? Türk Nöroşirürji Derneği 29. Bilimsel Kongresi. 17-21 Nisan 2015. Kaya Palazzo Convention Center Belek/Antalya (Nisan 2015)
 • Tütüncüler B, Kılıncer C, Şimşek O. İnsidental Oksipital İntradiploik Araknoid Kistİ Olgu Sunumu. Elektronik Poster Sunumu. Türk Nöroşirürji Derneği 29. Bilimsel Kongresi, Antalya, Türk Nöroşirürji Dergisi, 25 (Ek), 279, 2015 (Nisan 2015)
 • Cumhur Kilincer: cervical Anterior Microforaminotomy. Davetli Konuşmacı. INTERNATIONAL 33RD COURSE FOR PERCUTANEOUS ENDOSCOPIC SPINAL SURGERY AND MINIMAL INVASIVE COMPLEMENTARY TECHNIQUES. January 29 / 30, 2015 - Klinik Hirslanden, Zurich / Switzerland. (Ocak 2015)
 • Şimşek O, Akıncı AT, Saygı HM, Ermutlu İ, Kılınçer C, Çobanoğlu S. Kranial meninjiomalar: 20 yıllık klinik deneyim. Sözlü sunum. Türk Nöroşirürji Derneği 27. Bilimsel Kongresi, Antalya, Türk Nöroşirürji Dergisi, 23 (Ek), 78, 2013. (Haziran 2013)
 • Çobanoğlu S, Birgili B, Akıncı AT, Ermutlu İ, Giray Ş, Ural Keremcan, Kocatürk M, Şimşek O, Kılınçer C. Epidural hematomlar: 65 olgunun incelenmesi. Sözlü sunum. Türk Nöroşirürji Derneği 27. Bilimsel Kongresi, Antalya, Türk Nöroşirürji Dergisi, 23 (Ek), 103, 2013. (Haziran 2013)

Yazılan Ulusal Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler

 • 33333333333 (Ocak 2017)
 • Nurettin Taştekin, Murat Birtane, Cumhur Kılınçer. Ankilozan Spondilit. In: Dalbayrak S, Yaman O, Kaptanoğlu E, Şimşek S, Ateş Ö, Dalgıç A. Spinal Deformiteler. Sf 501-514. TND Spinal ve Perifer Sinir Cerrahisi Öğretim ve Eğitim Grubu Yayınları. 1. Baskı. Ankara, 2015. ISBN: 978-605-4149-16-2. (Ekim 2015)
 • Cumhur Kılınçer, A. Fahir Özer. Sagittal İmbalans. In: Dalbayrak S, Yaman O, Kaptanoğlu E, Şimşek S, Ateş Ö, Dalgıç A. Spinal Deformiteler. Sf 415-423. TND Spinal ve Perifer Sinir Cerrahisi Öğretim ve Eğitim Grubu Yayınları. 1. Baskı. Ankara, 2015. ISBN: 978-605-4149-16-2. (Ekim 2015)
 • Kılınçer C. Bölüm 4 Konu 12. Baş ve boyun. in: Strauch B, Yu HL (eds) (Çev: Top H, Balta S): Mikrovasküler Cerrahi Atlası. Anatomi ve Operatif Teknikler. Habitat Yayıncılık, 2013, s 627-656. (Ocak 2013)

Üye Olunan Kurum ve Kuruluşlar

 • Nöromodülsyon Eğitim ve Araştırma Derneği
 • SIS (Spine Intervention Society)
 • EANS (European Association of Neurosurgical Societies)
 • ISASS (The International Society for the Advancement of Spine Surgery)
 • EuroSpine
 • NASS (North American Spine Society)
 • ISMISS ( The International Society for Minimal Intervention in Spinal Surgery)
 • AOSpine
 • Tıp Eğiticileri Derneği
 • Türk Omurga Derneği
 • Türk Nöroşirürji Derneği

Editörlük / Yayınlama

 • Balkan Medical Journal - Associate Editor

Yapılan Hakemlikler

 • Turkish Neurosurgery (Kasım 2015)
 • Clinical neurology Neurosurgery (Kasım 2015)
 • Hakemlik. Balkan Medical Journal. (Mart 2015)
 • SCI-Expanded Kapsamındaki Danışmanlık, Hakemlik (Ocak 2015)
 • Profesörlük Jüri Üyeliği

Ödüller

 • Fourth place amongst the best presentations at the Turkish Neurosurgical Society 2007 Scientific Congress: Kılınçer C, Inceoglu S, Sohn MJ, Ferrara LA, Bakirci N, Benzel EC: Load sharing within a human thoracic vertebral body: an in vitro biomechanical study. Türk Nöroşirürji Derneği 21.Bilimsel Kongresi, Antalya, Nisan 20 – 24, 2007
 • Honorable mention at the Turkish Neurosurgical Society 2006 Scientific Congress: Inceoglu S, Kılınçer C, Tami A, McLain RF, “Insan Lomber Pedikul Korteksi. Bolum II. Vida Uygulanması Sirasinda Deformasyon Ozellikleri”, Türk Nöroşirürji Derneği 20.Bilimsel Kongresi, Nisan 28 - Mayıs 2, 2006. TND Dergisi, Cilt 16, Ek Sayı. 36, Antalya-Belek, 2006
 • Second place at the Society for Experimental Mechanics 2004 Student Paper Competition: Inceoglu S, McLain RF, Cayli S, Kılınçer C, Ferrara LA: Stress relaxation of bone significantly affects the pull-out behavior of pedicle screws. J Orthop Res Nov;22(6):1243-7, 2004

Diğer

 • Ulusal patent. İçten Kilitli İkili Sakrum Vidası

» Verdiği Dersler

DEJENERATİF SPİNAL HASTALIKLAR -1

DEJENERATİF SPİNAL HASTALIKLAR -2

DEJENERATİF SPİNAL HASTALIKLAR -3

PERİFERİK SİNİR SİSTEMİ

SPİNAL TRAVMA -1

SPİNAL TRAVMA -2

SPİNAL TRAVMA -3

SPİNAL TÜMÖRLER