» Biyografi

Prof. Dr. Cevdet KILIÇ 

1971 Artvin/Şavşat/Demirci köyü doğumlu.

ÖĞRENİM DURUMU

 • İLKOKUL: (1973-1978) Artvin Şavşat Demirci köyü İlkokulu
 • KURAN KURSU: (1978-1980) Artvin Merkez Kuran Kursu Yatılı.
 • ORTAOKUL ve LİSE: (1980-1985) Rize merkez Ortaokulu ve Rize Lisesi
 • LİSE SON: (1985-1986) İstanbul/Beykoz / Paşabahçe Ferit İnal Lisesi
 • İMAM HATİP LİSESİ: (1988)  Ankara/ Mamak İmam Hatip Lisesi (Fark Dersleri)
 • İLAHİYAT FAKÜLTESİ: (1986-1991) Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi
 • YÜKSEK LİSANS: (1991-1994) Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü (İslam Felsefesi Bilim Dalı)

Tez Konusu: Muhammed İkbal’de Felsefi ve Tasavvufi Kavramlar.

 • DOKTORA: (1994-1998) Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü (İslam Felsefesi Bilim Dalı)

Tez Konusu: Hak Dini ve Halk Dini

 AKADEMİK GÖREVLER

 • YRD. DOÇ. DR. (1999-2010) Fırat Üniversitesi İlahiyat Faklütesi İslam Felsefesi Öğretim Üyesi.
 • DOÇ. DR. (2010) ÜAK İslam Felsefesi Doçenti
 • (2010-2015)  DOÇ. DR. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümü Öğretim Üyesi
 • PROF. DR. (2015) Ondokuz Mayıs Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümü Öğretem Üyesi.
 • PROF. DR. (GÖREVLENDİRME) (2016) Trakya Ün. İlahiyat Fakültesi.

 RESMİ VE AKADEMİK GÖREVLER

 • DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ ÖĞRETMENLİĞİ: (1992-1996) Ankara/Yenimahalle Ballıkuyumcu Köyü Ortaokulu 
 • DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ ÖĞRETMENLİĞİ: (1996-1999) Ankara/ Etimesgut, Etimesgut Lisesi
 • MÜDÜR YARDIMCISI: (1996-1999) Ankara/Etimesgut, Etimesgut Lisesi
 • MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI TALİM VE TERBİYE KURULU BAŞKANLIĞI: (1999- 1999 Altı ay) Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Ders Kitapları Okuma Komisyonu Üyeliği.
 • ANABİLİM DALI BAŞKANLIĞI: (1999-2007) Fırat Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Felsefe ve Din Bilimleri Bölümü, İslam Felsefesi Anabilim Dalı Başkanlığı.
 • ANABİLİM DALI BAŞKANLIĞI: (2004-2010) Fırat Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Felsefe ve Din Bilimleri Bölümü Din Felsefesi Anabilim Dalı Başkanlığı.
 • BÖLÜM BAŞKAN YARDIMCISI: (2005-2010) Fırat Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Felsefe ve Din Bilimleri Bölüm Başkan Yardımcılığı
 • FAKÜLTE YÖNETİM KURULU ÜYESİ: (2006-2008) Fırat Üniversitesi İlahiyat Fakültesi
 • BÖLÜM BAŞKANI: (2010-2015) Ondokuz Mayıs Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümü, Bölüm Başkanı.
 • DEKAN YARDIMCISI: (2014- 15 Temmuz 2016) Ondokuz Mayıs Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi, Dekan Yardımcısı.

 ÜNİVERSİTELERDE VERDİĞİM LİSANS VE YÜKSEK LİSANS DERSLERİ (son beş yıl)

Lisans Dersleri

 • Felsefeye Giriş
 • İslam Felsefesi I
 • Islam Felsefesi II
 • Ahlak Felsefesi
 • Türk Düşüncesi Tarihi
 • Antikçağda Felsefe
 • Mevlana
 • Platon
 • Plotinus
 • İnsan Felsefesi
 • Hermenötik

Yüksek Lisans Dersleri

 • Ortaçağ Meşşai ve İşraki Felsefe Ekolleri
 • Felsefede Ontoloji Problemi
 • Klasik Doğu Felsefesi Metinleri
 • Yeni Platonculuk ve Etkileri
 • Ortaçağ Meşşai ve İşraki Felsefe Ekolleri
 • Felsefi Antropolji