» Eğitim Durumu

» Akademik Unvanlar

» Yayınlar

Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

 • Türkiye'de Bilgi Ekonomisi ve Bilgi Yoğun Malların Dış Ticareti (1969-2009) (Ocak 2011)
  6
  ATIF

Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler (Proceedings)

 • Emtia Piyasalarında Finansallaşma ve Kartelleşme Eğilimleri (Mayıs 2017)
 • The Privatization of Public Banks: Will It Always Turn Out to Be Satisfactory? (Ekim 2006)
 • Avrasya Bölgesine Yönelik Gelişme Stratejileri ve Potansiyel Sektör Araştırması (Mart 2006)
  2
  ATIF

Yazılan Uluslararası Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler

 • Hammadde Fiyatlarının Dünya Ekonomisinin İstikrarı Üzerine Etkisi (Nisan 2017)
  1
  ATIF
 • Bilgi Ekonomisinin Dış Ticaret İçindeki Yeri: Türkiye Örneği (Mart 2016)