» Eğitim Durumu

» Akademik Unvanlar

» Akademik ve İdari Görevler

» Yayınlar

Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

  • Burcu Öztürk, Figen Öke, Some Constants and Tame Extensions According to a Valuation of a Field with rankv=2, Proc. Jangjeon Math. Soc., 15, No. 4, 477- 482, 2012
  • Burcu Öztürk, Figen Öke, On Residual Transcendental Extensions of a Valuation with rankv = 2, Selçuk J. Appl. Math. Vol. 12. No. 2. pp. 111-117, 2011
  • Burcu ÖZTÜRK, Figen ÖKE, Some Results on Tame Extensions and Constants,Pacific- Asian Journal of Mathematics, Volume 2, No.1-2, January- December,107-110,2008

Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler (Proceedings)

  • Değer Grupları ve Rezidü Cisimlerinin Seçkin İkililer Yardımıyla Yazılışı (Mayıs 2016)
  • Değerlendirilmiş Cisimlerin Belirli Genişlemeleri (Mayıs 2015)
  • Tame Genişlemeleri ve rankv=n Olan Bir Değerlendirmenin Rezidül Genişlemeleri (Haziran 2014)

Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler

  • BURCU ÖZTÜRK, FİGEN ÖKE, BİR K CİSMİNİN rankv=2 OLAN BİR DEĞERLENDİRMESİNE GÖRE SABİTLER VE TAME GENİŞLEMELERİ HAKKINDA (Haziran 2011)
  • Cisim Genişlemelerinde Sabitler (Mayıs 2008)