» Eğitim Durumu

» Akademik Unvanlar

» Verdiği Dersler

Araştırma Yöntem ve Teknikleri

Dış Ticaret İşlemleri

Global Pazarlama

İşletme Yönetimi

Makro Ekonomi

Marka Yönetimi

Mikro Ekonomi

Uluslararası Pazarlama