» Eğitim Durumu

» İş Tecrübesi

» Yayınlar

Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler (Proceedings)

  • Yeterlik Sınavı Hazırlanması (Mayıs 2003)
  • Neyi Ölçeriz, Nasıl Ölçeriz (Mayıs 2002)

Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler

  • Okuma derslerinde Motivasyon (Nisan 2003)