» Eğitim Durumu

» Akademik Unvanlar

» İş Tecrübesi

» Yayınlar

Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler (Proceedings)

  • Hemşirelerin okuma alışkanlıklarının empatik eğilimlerine etkisi (Mayıs 2014)
  • Sağlık Bilimleri Fakültesi Öğrencilerinde Akran Desteğinin Değerlendirilmesi (Mayıs 2014)

Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler

  • KIRKLARELI ÜNIVERSITESI SAGLIK YÜKSEKOKULU ÖGRENCILERININ TALASEMI BILGI DÜZEYLERI (Ekim 2013)