» Eğitim Durumu

» Akademik Unvanlar

» Yayınlar

Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

  • 1867 Paris Sergisi ve Sultan Abdülaziz'in Sergiyi Ziyareti (Temmuz 2013)
  • Osmanlı Devleti'nde İlk Ticari Gazete: Ceride-i Ticaret (Haziran 2011)
  • Tanzimat Dönemi Nafia Nezareti (Ocak 2011)
  • 19. Yüzyıl'ın İlk Çeyreğinde Osmanlı-İran İhtilafları ve 1821-1823 Savaşı

Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler (Proceedings)

  • Edirne Tramvay Projesi

Uluslararası Konferans ve Sempozyumlar

  • XIX. Yüzyılın İkinci Yarısında Meriç Nehrinde Vapur İşletme İmtiyazı (Mayıs 2013)
  • Balkan Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin Kullandığı Nakil Vasıtaları (Mayıs 2012)

Yazılan Ulusal Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler

  • Ticaret Nezareti'nin Kuruluşu ve İdari Birimleri