» Eğitim Durumu

» Akademik Unvanlar

» İş Tecrübesi

» Yayınlar

Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler (Proceedings)

  • Nervus Occipitalis Major'un mikrocerrahi dekompresyon/eksizyon için belirlenmesinde kullanılan anatomik buluş noktaları (Ekim 2016)
  • Friedman dil pozisyonu ve mandibula antropometrisi (Eylül 2016)
  • Friedman dil pozisyonu ve boyun antropometrisi (Eylül 2016)
  • Türk Tıp Tarihinde İlk Profesyonel Anatomi Hocamız Dr. Spitzer (Eylül 2015)

Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler

  • Mallampati skoru ve temporomandibular eklem hareketleri (Eylül 2016)
  • Friedman dil pozisyonu ve temporomandibular eklem hareketleri (Eylül 2016)