» Eğitim Durumu

» Akademik Unvanlar

» Akademik ve İdari Görevler

» İş Tecrübesi

» Yayınlar

Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler (Proceedings)

  • FRANZ KAFKA’NIN VERWANDLUNG “DÖNÜŞÜM” ADLI ROMANININ TÜRKÇE ÇEVİRİLERİNE İLİŞKİN METİN ÇÖZÜMLEMESİ (Mayıs 2017)
  • Leonhard Thoma’nın “Der Ruf der Tagesfische” Adlı Kısa Öyküsünün Çevirisine Edebiyat Kuramları ve Çeviribilim Çerçevesinde Eğitimsel Bir Bakış, ISLET-2017 3. Uluslararası Dil Eğitimi ve Öğretimi Sempozyumu, Roma/İtalya (Nisan 2017)
  • Çeviribilimin Düşünsel Temelleri Üzerine Dilbilimsel Yaklaşımlar, Uluslararası Balkan ve Yakın Doğu Sosyal Bilimler Kongre Serisi,4-5 Mart 2017, Edirne (Mart 2017)
  • YAŞAR KEMAL’İN “HÜYÜKTEKİ NAR AĞACI” ADLI ESERİNİN “GRANATAPFELBAUM” ADLI ÇEVİRİSİNE DİLSEL, TOPLUMSAL VE ÇEVİRİBİLİMSEL BİR BAKIŞ (Ekim 2014)
  • “Yazım Kuramları ve Çeviri Olgusuna Bir Bakış ” 12. Uluslararası Dil, Yazın ve Deyişbilim Sempozyumu, Edirne, Bildiri, Ekim- 2012 (Ekim 2012)
  • “Türkiye’de Yayımlanan Çeviri Eserlerde ‘Yayınevi, Çevirmen ve Hedef Kitle Üçgeninde’ Çevirmen Rolünün Değerlendirilmesi” 1. Uluslararası Çeviribilim ve Terimbilim Kurultayı, Kırıkkale. Bildiri, Ekim- 2011 (Ekim 2011)

» Verdiği Dersler

Basın ve Medya Çevirileri

Çevirmenlik Mesleği ve Çeviri Dünyası

Dil Geliştirme

Hukuk Metinleri Çevirisi

Karşılaştırmalı Dilbilgisi

Karşılaştırmalı Metinler ve Çevirisi

Kültür Edinci ve Çeviri

Mesleki Kavramlar

Metin Çözümlemesi

Sözcük ve Kavram Bİlgisi

Uygulamalı Sözlü Çeviri

Yazın Çevirisi

Yazışma Türleri