» Eğitim Durumu

» Yayınlar

Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler (Proceedings)

  • "Attilâ İlhan'ın Defteri Serisini Oluşturan Eserlerde Nüvesini Bulan Sanatçının Toplumsal Kimliği Meselesine Dair Bir İnceleme", III. Asya Dilleri Ve Edebiyatları Sempozyumu, Erciyes Üniversitesi, Kayseri, 8-9 Mayıs 2014 (Mayıs 2014)

Uluslararası Konferans ve Sempozyumlar

  • "Necad İbrişimoviç'in 'Karabey' ve Mizancı Mehmet Murat'ın 'Turfanda Mı Yoksa Turfa Mı' Adlı Romanlarında İnanç Temi Üzerine Karşılaştırmalı Bir İnceleme", Uluslararası Türk Dili Ve Edebiyatı Kongresi, Burç Üniversitesi, Bosna Hersek, 23-25 Mayıs 2014 (Mayıs 2014)

Yazılan Ulusal Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler

  • Üniversiteler İçin Türk Dili Yazılı ve Sözlü Anlatım "Sözlü Anlatım Türleri" (Eylül 2015)
  • "Kurmaca Bir Dünyanın Postmodern Romanı Tehlikeli Oyunlar ve Romandaki İntihar Olgusu", Türk Romanında İntihar Olgusu Üzerine Örnek İncelemeler, Sonçağ Yayınları, Ankara: 2013, s. 27-53
  • "Bir Gençliğin Dramı Ve Ahlâken Çöküşünün Hikâyesi: Sözde Kızlar", Edebiyat Ve Sinema, Hat Yayınevi, İstanbul: 2011, s. 429- 456