» Eğitim Durumu

» Akademik Unvanlar

» İş Tecrübesi

» Yayınlar

Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

 • "Leo Strauss'un Eflatun Felsefesi Bağlamında Farabi Yorumu ve Genel Açıdan Değerlendirilmesi", Kutadgubilig Felsefe ve Bilim Araştırmaları, Haziran 2017, sayı 34, s. 859-884. (Haziran 2017)
 • "Leo Strauss Açısından Siyaset Felsefesinin Tarihselci ve Pozitivist Sosyal Bilim Anlayışında Çözlülmesi", Felsefe ve Sosyal-Siyasal Bilimler, UFAD, AFSEA, Bakü 2017, sayı 40, no. 1, s. 80-100. (Haziran 2017)
 • "Leo Strauss'un Modern Felsefe Eleştirisi ve Klasik Felsefeye Dönüşü", Trakya Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi, Cilt: 7, Sayı: 13, Edirne, Ocak 2017, s. 92-109. (Ocak 2017)
 • "Leo Strauss'un Düşüncesinde Tarihi ve Felsefi Problem Olarak Sokrates", Felsefe ve Sosyal-Siyasi İlimler, UFAD, AFSEA, Bakü 2016, sayı 39, no. 2, s. 55-78. (Aralık 2016)
 • "Ana Hatlarıyla Leo Strauss Açısından Ezoterik Yazım Tarzı ve İslam Filozoflarıyla İlişkisi", Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, cilt: 17, sayı: 2, Aralık 2015, s. 195-204. (Aralık 2015)

Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler

 • "Leo Strauss'un İslam Felsefesi Yorumu ve Etkileri" , II. Türkiye Lisansüstü Çalışmalar Kongresi, Bildiriler Kitabı - III, Bursa 6-8 Mayıs 2013, s. 589 - 600. (Mayıs 2013)

Yazılan Ulusal Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler

 • "Galileo ve Sekülerleşme" Makalesi Üzerine", Sekülerleşme ve Din, Nebi Mehdiyev (ed.), Ankara: A kitap, 2017, s. 151-162. (Ocak 2017)

Yapılan Hakemlikler

 • Kutadgubilig - Felsefe-Bilim Araştırmaları, sayı 32. (Aralık 2016)

Diğer

 • Book Review: Leo Strauss's Defense of Philosophic Life: Reading What Is Political Philosophy?, Philosophy and Social-Political Sciences, AFSEA and UFAD, Bakü 2016, issue 38, no. 1, p. 109-118. (Aralık 2016)
 • Book Review: Leo Strauss: An Intellectual Biography by Daniel Tanguay, Journal Of Balkan Libraries Union, Vol. 2, No. 2, 2014. (Kasım 2014)

» Projeler

Ulusal » Diğer » Diğer

II. BALKAN ÜNİVERSİTELER BİRLİĞİ TOPLANTISI
Proje Türü : Akademik     Görev : Araştırmacı     Kurum : Trakya Üniversitesi Rektörlük

Ulusal » TUBİTAK » Diğer

Trakya Üniversitesi’nin ARDEB Destekli Proje Üretme Kapasitesinin Arttırılması
Proje Türü : Akademik     Görev : Danışman     Kurum : Trakya Üniversitesi-TÜBİTAK ARDEB

» Verdiği Dersler

Bilim Etiği

Çağdaş Düşünce Akımları (YL)

Descartes Okumaları

 • Meditasyonlar

Eleştirel Düşünce

Felsefe - Felsefeye Giriş

Felsefe ve Tarih (YL)