» Akademik Unvanlar

» Akademik ve İdari Görevler

» Yayınlar

SCI-SSCI veya SCI Expanded Kapsamındaki Yayınları

 • Tastekin E, Palabiyik O, Ulucam E, Uzgur S, Karaca A, Vardar SA, Yilmaz A, Aydogdu N. The effect of high protein diet and exercise on irisin, eNOS, and iNOS expressions in kidney. Ren Fail. 2016 Oct 54 (5):731-45.
 • Palabiyik O, Karaca A, Taştekin E, Yamasan BE, Tokuç B, Sipahi T, Vardar SA.The Effect of a High-Protein Diet and Exercise on Cardiac AQP7 and GLUT4 Gene Expression. Biochem Genet. 2016 54:731-745.
 • Karaca A, Palabıyık O, Taştekin E, Turan FN, Vardar SA. High Fructose Diet Suppresses Exercise-Induced Increase in AQP-7 expression in the in vivo Rat Heart - High Fructose Diet Suppresses Exercise-Induced Increase in AQP-7 expression in the in vivo Rat Heart. 2016;16:916-22
 • Vardar SA, O Palabıyık, R. D. Topuz, E. E. Gürel, S. Çalışkan, S. Topçu Özen, N. Süt, Ç. H. Karadağ. Hemodynamic Effects of Atrial Natriuretic Peptide in Ischemia-Reperfusion Injury Which Occurred After Exercise, Turkish Journal of Medical Sciences Vol.45, Issue 2, 298-305, 2015
 • Fiziksel Aktif erkeklerde NTproCNP plazma düzeyinde anaerobik egzersize bağlı değişim.
 • Durmus-Altun G, Vardar SA, Salihoglu YS, Aktoz M, Dirlik B, Altun A. Pulmonary microvascular permeability and gas exchange in patients with syndrome 2012; HIPPOKRATIA, 16, 2: 113-117
 • Taşkıran B, Uğur Altun B, Vardar SA, Demir AM, Karadağ ÇH, Altun A. Effect of Exercise on ADMA Level in Type 2 Diabetes Mellitus Balkan Med J 2012; 29: 62-67.
 • Durmus-Altun G, Vatansever U, Vardar SA, Altaner S, Dirlik B. Scintigraphic evaluation of small intestinal transit in the streptozotocin induced diabetic rats. Hippokratia 2011, 15, 3: 262-264.
  1
  ATIF
 • Vardar SA, Gunduz O, Altun GD, Aydogdu N, Karadag H, Torun N, Kaya O. The alteration of asymmetric dimetilarginine (ADMA) levels in cardiac and gastrocnemius muscles following radioactive iodine application in guinea pigs and the effect of L-carnitine on this alteration. Int J Radiat Biol. 2011 Jan;87(1):2-7.
 • Vardar S. A., M. Aktoz, Ö. Karakuşuğlu, H. Kunduracılar, “The alteration of plasma atrial natriuretic peptide levels induced by postural changes in archery athletes” Trakya Univ Tip Fak Derg, 27, 275-280 (2010).
 • Vardar, E., S. A. Vardar, T. Molla, C. Kaynak, E. Ersoz, “Psychological Symptoms and Sleep Quality in Young Subjects with Different Circadian Preferences” Biol Rhytm Res, 39, 493-500 (2008).
  3
  ATIF
 • Vardar, S. A., “Carotid-femoral pulse wave velocity in patients with Wegener’s granulomatosis” Anadolu Kardiyol Derg,7, 286 (2007).
 • Vardar, S. A., L. Öztürk, C. Kurt, E. Bulut, N. Sut ve E. Vardar, “Sleep Deprivation Induced Anxiety and Anaerobic Performance,” JSSM, 6, 532-537 (2007).
  2
  ATIF
 • Vardar, S. A., S. Tezel, L. Öztürk ve O. Kaya, “The Relationship Between Body Composition and Anaerobic Performance of Elite Young Wrestlers,” JSSM, 6 (CSSI-2), 34-38 (2007).
  3
  ATIF
 • Öztürk, L., E. Bulut, S. A. Vardar ve C. Uzun, “Effects of Sleep Deprivaton on Anaerobc Exercise Induced Changes in Ouditory Brainstem Evoked Potantials,” Clin Physiol Funct Imaging, 27, 263-267 (2007).
 • Vardar, E., S. A. Vardar ve C. Kurt, “Anxiety of Young Female Athletes with Disordered Eating Behaviors,” Eat Behav, 8, Issue 2, 143-147 (2007).
 • Vardar, S. A., G. Durmus Altun, C. Günerbüyük, O. N. Hatipoglu, S. Mert, ve K. Kaymak, “Melatonin Administration Acutely Decreases the Diffusing Capacity of Carbon Monoxide in Human Lungs,” Respiration,73, 509-513 (2006).
 • Vardar, S. A., E. Vardar, G. Durmus Altun, C. Kurt ve L. Öztürk, “Prevalence of The Female Athlete Triad In Edirne, Turkey”. JSSM, 4, 550-555 (2005).
 • Yaprak, M., A. Altun, S. A. Vardar, M. Aktoz, S. Ciftci ve G. Ozbay, “Decreased Nocturnal Synthesis of Melatoninin Patients With Coronary Artery Disease,” Int J Cardiol, 89, 103-107 (2003).
  2
  ATIF
 • Altun, A., M. Yaprak, M. Aktoz, S. A. Vardar, B.U. Altun, ve G. Ozbay, “Impaired Nocturnal Melatonin Secretion in Patients With Cardiac Syndrome X,” Neurosci Lett, 19, 143-145 (2002).

Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

 • Günlük fiziksel aktivitenin artırılmasında uygulamalı egzersiz eğitimi. (Eylül 2014)
 • Fizyoloji eğitiminde deneysel çalışmanın video kaydının kullanılması. (Eylül 2014)
 • Vardar, S. A., L. Öztürk, A. Altun, N. Turan, “Ventricular Repolarization in Overweight and Normal Weight Healty Young Men” Anadolu Kardiol Derg, 8, 27-31 (2008).
  1
  ATIF

Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler (Proceedings)

 • Orkide Palabiyik, Ebru Tastekin, Zeynep Banu Doganlar, Pinar Tayfur, Selma Arzu Vardar. The effect of growth hormone and/or swimming exercise on PI3K, AKT, PTEN and miR21 expressions in rats. Acta Physiol 2016, 217 (Suppl. 708), P 063 (Haziran 2016)
 • Selma Arzu Vardar, Pinar Tayfur, Orkide Palabiyik, Ebru Tastekin, Nursen Uzun, Necdet Sut. The effect of fructose rich diet and voluntary physical activity on cardiac hemodynamic responses during ischemia and reperfusion of isolated rat heart Acta Physiol 2016, 217 (Suppl. 708), P100 (Haziran 2016)
 • Pinar Tayfur, Orkide Palabiyik, Nursen Uzun, Necdet Sut, Selma Arzu Vardar. Metabolic and inflamatuar effects of voluntary physical activity in male rats fed with fructose rich diet. Acta Physiol 2016, 217 (Suppl. 708), P 089 (Haziran 2016)
 • Sağlıklı gönüllülerde akut supramaksimal egzersizle uyarılan adiponektin artışı
 • In vivo sıçan kalbinde yüksek fruktozlu diyetin ve egzersizin glukoz taşıyıcı 5 ve gliserol taşıtıcı aguaporin 7 üzerine etkisi

Uluslararası Konferans ve Sempozyumlar

 • Fiziksel aktif genç erkeklerde C-tipi natriüretik peptit (NT-ProCNP) düzeyleri aerobik egzersizi takiben değişir. (Temmuz 2013)

Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

 • Investıgatıon of exercıse dependency attıtude ın cyclısts. Bardakçi M, Temen A, Ek I, Süt N, S.A.Vardar 2016;3 (1) 4-8. (Şubat 2016)
 • Vardar S.A., İskemik Kalp Hastalıkları ve Egzersiz. Turkiye Klinikleri J Sports Med-Special Topics 2015;1(2).
 • Vardar S.A., Palabıyık O, Yalta T, Topçu Özen S, Guksu Z, Topuz R, Karadağ ÇH.Atriyal Natriüretik Peptid İnfüzyonunun İzole Sıçan Kalbinde İskemi Sonrası Oluşturduğu Hemodinamik Değişikliklerde Egzersizin Rolü. Genel Tıp Dergisi, 2015;25:40-45.
 • Vardar E, Vardar SA, Toksöz İ, Süt N. Egzersiz Bağımlılığı ve Psikopatolojik Özelliklerinin Değerlendirilmesi. Düşünen Adam Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi 2012;25:51-57.
 • Ö. Karakuşuğlu, S. A. Vardar, H. Kunduracılar, Necdet Sut, “Sağlıklı Kişilerde Kısa Süreli Supramaksimal Egzersizin Plazma Atriyal Natriüretik Peptid Düzeyine Etkisi” Türkiye Klinikleri Spor Bilimleri Dergisi, 2010;2(1):1-6.
 • Öztürk, L., S. A. Vardar, E. Bulut, C. Kurt ve M. Yaprak, “Tam Ve Kısmi Uyku Yoksunluğunda Vücut Sıcaklığı Ve Uykululuk Düzeyi Arasındaki İlişki” Trakya Üniv Tıp Fak Derg, 23, 88-94 (2006).
 • Vardar, S. A., “Melatoninin kalp ve dolaşım sistemi hastalıklarında kullanımı/ Miyokardiyal iskemi-reperfüzyon hasarı ve melatonin”, Anadolu Kardiyol Derg, 6, 293-294 (2006).
 • Vardar, S. A., L. Öztürk, E. Vardar ve C. Kurt, “Ergen Sporcu Kızlarda Egzersiz Yoğunluğunun Öznel Uyku Kalitesi Üzerine Etkisi”, Anadolu Psikiyatri Dergisi, 6, 154-162 (2005).
 • Vardar, S. A., “Egzersiz Ve Uyku İlişkisi Tam Olarak Biliniyor mu?” , Genel Tıp Dergisi, 15, 173-177 (2005).
 • Yıldız, M, S. A. Vardar, P. Aykut, M. İnnice ve T. Kürüm, “Farklı Belçevresi Ve Eylem Düzeylerine Sahip Hipertansif Kadın Hastalarda Nabız Dalga Hızı Değerlerinin Karşılaştırılması”, Türkiye Klinikleri Tıp Bilimleri Dergisi, 24, 332-335 (2004).
 • Vardar, S. A., “G. Durmuş Altun, M. Yaprak, E. Vardar, Z. Çukur ve K. Kaymak, Melatoninin Sıçanlarda Beyin Ve Karotis Arter Kan Akımına Etkisi. Türkiye Klinikleri Tıp Bilimleri Dergisi”, 24, 207-212 (2004).
 • Vardar, E., C. Kurt ve S. A. Vardar, “Sporcular Arasında Anabolik Androjenik Steroid ve Efedrin Kullanımı”, Bağımlılık Dergisi, 5, (2004).
 • Yıldız, M., M. İnnice, P. Aykut, Ç. Gül, S. A. Vardar ve T. Kürüm, “Kilo Fazlalığı Ve Obezite Tanısı Almış Hipertansif Olgularda Karotis Femoral Nabız Dalga Hızı Değerlerinin Karşılaştırılması”, MN Kardiyoloji, 11, 105-110 (2004).
 • Vardar, E., C. Tuğlu, E. Arıkan, O. Çalıyurt ve S. A. Vardar, “Tıkanırcasına Yeme Bozukluğu Olan Şişman Hastalarda Aleksitimik Özellikler Ve Ruhsal Belirtiler: Karşılaştırmalı Bir Çalışma”, 3P Dergisi, 11, 187-195 (2003).
 • Vardar, E., S. A. Vardar ve C. Tuğlu, “Anabolik-Androjenik Steroidlerin Kötüye Kullanımı”, Anadolu Psikiyatri Dergisi, 3, 104-107 (2002).
 • Vardar, S. A., K. Kaymak ve A. Altun, “Kalp Kasının Kasılmasında Kalsiyum Ve Sarkoplazmik Retikulumun Rolü”, Türkiye Klinikleri Tıp Bilimleri Dergisi, 22, 630-634 (2002).
 • Altun, A., S. A. Vardar ve B.Uğur Altun, “Melatonin Ve Kardiyovasküler Sistem”, Anadolu Kardiol Derg, 1, 283-288 (2001).
 • Vardar, S. A., M. Yaprak ve K. Kaymak, “Melatoninin Trombosit Agregasyonuna, Trombosit Sekresyon Fonksiyonlarına Ve Trombopoeze Etkileri”, Trakya Üniv Tıp Fak Derg, 17, 57-63 (2000).

Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler

 • Tayfur P, Palabıyık O, Uzun N, Süt N, Vardar SA. Fruktozdan zengin beslenmeye bağlı metabolik ve kardiyak hemodinamik değişimlerde gönüllü fiziksel aktivitenin etkisi. 42. Ulusal Fizyoloji Kongresi, Düzce, PS057, 2016.
 • Palabıyık O, Tayfur P, Taştekin E, Doğanlar ZB, Vardar SA. Büyüme hormonu kullanımı yüzme egzersizine maruz kalan sıçan kalbinde PI3K/AKT/mTOR sinyal yolağını etkiler. 42. Ulusal Fizyoloji Kongresi, Düzce, PS03, 2016.
 • Bardakcı M, Temen A, Ek İ, Süt N, Vardar SA. Bisiklet Sporu İle İlgilenen Kişilerde Egzersiz Bağımlılığı Davranışının İncelenmesi. 9. Ulusal Alkol ve Madde Bağımlılığı Kongresi, Edirne, Poster bildiri, PB05, 2015.
 • Durmuş Altun G., Vardar SA, Turan N, Yaprak M. Pubertal dönemdeki yoğun egzersizin dişi ve erkek sıçanlarda erişkin dönem kemik mineral miktarına etkisi. 41. Ulusal Fizyoloji Kongresi, Çanakkale, P147, 2015.
 • Karaca A, Vardar SA, Yalçınkaya Yavuz Ö, Turan FN. Fizyoloji eğitiminde deney hayvanı kullanılmasına alternatif bir yöntem: video ile eğitim. 39. Ulusal Fizyoloji Kongresi, Ankara, S039, 2013. (Eylül 2013)
 • Vardar SA, Karaca A, Güldiken S, Demir M. Anaerobik egzersizin insülin direnci ve vücut kompozisyonuna etkisi. 39. Ulusal Fizyoloji Kongresi, Ankara, P133, 2013. (Eylül 2013)
 • Özen ST, Vardar SA, Palabıyık O, Guksu Z, Karaca A. İzole sıçan kalbinde iskemi reperfüzyon hasarına bağlı oluşan hemodinamik yanıtlara yüksek fruktozlu ve yüksek glukozlu diyetin etkisi. 39. Ulusal Fizyoloji Kongresi, Ankara, P085, 2013. (Eylül 2013)

Yazılan Ulusal Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler

 • Deney Hayvanlarında Moleküler Görüntülemeye Giriş. Deney Hayvanlarında Moleküler Görüntüleme. Nobel Tıp Kitabevleri ISBN:978-605-335-148-1, (2015).

Diğer

 • “Guyton ve Hall Tıbbi Fizyoloji” isimli kitabın (12. Baskı; Editor: John Edward Hall) 67. Bölüm (Karbonhidrat Metabolizması ve Adenozin Trifosfat Yapımı) Çevirisi, Nobel Tıp Kitabevleri, İstanbul, (2013). (Ekim 2013)

» Projeler

Ulusal » Diğer » Diğer

Entegre tıp eğitiminde probleme dayalı eğitimin özellikleri, akademik açıdan doktorluk ve bilimsel çalışmalara multidisipliner yaklaşım. Proje Yürütücüsü (Proje Bütçesi 500 TL).
Proje Türü : Diğer     Görev : Yürütücü     Kurum : Trakya Üniversitesi

Ulusal » Diğer » Diğer (Trakya Üniversitesi )

Hücre içi kardiyak sinyalizasyon genlerini düzenleyen miRNA’ların büyüme hormonu kullanımına bağlı değişimi ve bu değişimde egzersizin rolü, 2015 Yardımcı Araştırmacı, (Halen devam ediyor. Proje Bütçesi )
Proje Türü : Akademik     Görev : Araştırmacı     Kurum : Trakya Üniversitesi