» Yayınlar

Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

  • Yanık F, Karamustafaoglu YA, Karatas A. Erken Dönem Göğüs Duvarı Metastazı ile başvuran Akciğerin Büyük Hücreli Nöroendokrin Karsinomu Respiratory Case Reports 5(3):204-208, 2016 (Ekim 2016) (Ekim 2016)

Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler (Proceedings)

  • Yanık F, Karamustafaoğlu YA, Oz Puyan F, Karataş A. Parotis glandının pleomorfik adenomu olan bir olguda agresif klinik seyir. Türk Toraks Derneği 19. Yıllık Kongresi, Antalya, 06-10 Nisan 2016. (Nisan 2016) (Nisan 2016)
  • Karamustafaoğlu YA, Yanık F, Balta C, Karataş A. Komplike kist hidatid nedeni ile oluşan abdominoplevral fistüllere yaklaşım. Türk Toraks Derneği 19. Yıllık Kongresi, Antalya, 06-10 Nisan 2016. (Nisan 2016) (Nisan 2016)

Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler

  • Karatas A, Karamustafaoglu YA, Yanık F. Erken dönem göğüs duvarı metastazı oluşturan akciğerin büyük hücreli nöroendokrin karsinomu. Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği 37. Ulusal Kongresi, Çeşme, 17-21 Ekim 2015
  • E61.Yanık F, Karamustafaoğlu YA, Karataş A. Opere edilen intratorasik malignitelerde pozitron emisyon tomografisinin değeri. Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği 35. Ulusal Kongresi, Çeşme, 15-19 Ekim 2014. (Ekim 2014)

Ulusal Konferans ve Sempozyumlar

  • Yanık F, Karamustafaoglu YA, Karatas A, Yörük Y. Sarkomatoid akciğer karsinomu nedeniyle opere edilen 5 olguluk vaka serisi. Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği 38. Ulusal Kongresi, Çeşme, 15-19 Ekim 2016. (Ekim 2016) (Ekim 2016) (Ekim 2016)